Rozszerzenie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami

Unia Europejska (UE) ma ważny cel – do 2050 roku uczynić Europę neutralną dla klimatu. Aby to osiągnąć, Komisja Europejska stworzyła kompleksowy plan działań zwany „Zielonym Ładem”, który uwzględnia również europejskie środki transportu, a tym samym żeglugę. Zgodnie z Zielonym Ładem, do 2050 roku emisje związane z transportem mają zostać zmniejszone o 90 procent. Dotyczy to również europejskiego transportu morskiego, którego udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu wynosi około 13 procent.

Dzięki różnym działaniom zainicjowanym przez UE i Międzynarodową Organizację Morską, branża już od lat pracuje nad zmniejszeniem wynikających z tego emisji. W tym celu w 2024 r. UE postanowiła rozszerzyć europejski system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na transport morski. Do tej pory był to instrument dla ruchu lotniczego w Europie.

Od początku 2024 r. armatorzy dużych statków wpływających do portów UE są zmuszeni do stopniowego zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym wszystkie rejsy realizowane między portami UE i na połowie trasy między portem UE a portem w kraju trzecim podlegają systemowi handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Obowiązek handlu emisjami jest wprowadzany etapami. W 2024 r. operatorzy statków będą musieli kupować uprawnienia do emisji zanieczyszczeń za 40 proc. wolumenu swoich emisji. W 2025 r. odsetek ten wzrośnie do 70 procent, a od 2026 r. wszystkie emisje będą podlegać opłacie. Większość przychodów z uprawnień do emisji ma zostać wykorzystana między innymi do opracowania niskoemisyjnych rozwiązań napędowych w branży żeglugowej. W ramach przygotowań w niektórych przypadkach armatorzy ogłaszali, że przeniosą koszty na branżę.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego tematu lub EU ETS, prosimy o kontakt z osobą kontaktową w oddziale DACHSER odpowiedzialnym za Państwa firmę.

Chętnie odpowiemy też na inne pytanie z obszaru zrównoważonego rozwoju w transporcie morskim, np. dotyczące Sustainable Maritime Fuel (SMF), które DACHSER posiada w swojej ofercie.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak