Perspektywa logistyczna dla polskich producentów chemii gospodarczej

W obliczu rosnącej konkurencyjności ze strony rynków zagranicznych polscy producenci produktów chemii gospodarczej poszukują aktualnie nowych sposobów na rozwój. Niezależnie od obranego kierunku innowacja i nowoczesność powinny zawsze iść w parze z bezpieczeństwem i odpowiednią identyfikacją. Piktogramy CLP, jako nieodłączny element etykietowania produktów, są kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami, ochrony użytkowników i środowiska oraz stanowią podstawę do zastosowania odpowiednich rozwiązań transportowo-logistycznych.

Innowacja i nowoczesność powinny zawsze iść w parze z bezpieczeństwem i odpowiednią identyfikacją.
Innowacja i nowoczesność powinny zawsze iść w parze z bezpieczeństwem i odpowiednią identyfikacją.

W ostatnich latach rynek artykułów chemii gospodarczej przeżywa dynamiczny rozwój. W latach 2019-2022 światowy eksport produktów branży chemii gospodarczej wzrósł o 32,5% – z poziomu 50,2 mld EUR w 2018 do 66,6 mld EUR w 2022. W 2022 Polska była 17. eksporterem branży na świecie, z udziałem na poziomie 1,5%. Natomiast w ubiegłym roku, nawet pomimo zmiennych warunków rynkowych cała branża odnotowała stabilny wzrost. 2024 rok rysuje się w jaśniejszych barwach, z prognozowanym dalszym wzrostem, wspieranym m.in. poprzez inwestycje oraz rozwój technologiczny.

Branża jednak nadal mierzy się z konsekwencjami kryzysu energetycznego mającego miejsce w ubiegłym roku czy rosnącą konkurencją szczególnie ze strony rynków azjatyckich i europejskich. Polscy producenci muszą inwestować w dalszy rozwój i poszukiwać nowych rynków zbytu jednocześnie dbając o jakość i bezpieczeństwo procesów. Piktogramy CLP (Classification, Labelling, and Packaging) stanowią kluczową rolę w tym zakresie. Zwłaszcza że w przypadku chemii gospodarczej, wiele towarów jest klasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie i wymaga szczególnej uwagi.

Prawidłowe oznakowanie i rola piktogramów CLP

Większość użytkowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że posiadają towary niebezpieczne takie jak np. pianka do golenia, odświeżacz powietrza czy zmywacz do paznokci, które wymagają specjalnych warunków składowania i transportu. Mylnym jest również często spotykane stwierdzenie, że te towary są bezpieczne w transporcie, ponieważ korzystają z wyłączenia LQ (Limited Quantities). Chociaż ADR LQ pozwala na pewne uproszczenia, odnoszą się one jedynie do sposobu przewożenia towarów w małych ilościach. W takich przypadkach, zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 3.5 umowy ADR ilości wyłączone wymagają zastosowania opakowań kombinowanych (opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne). Natomiast przewóz towarów w ilościach ograniczonych umożliwia zwolnienie z niektórych rygorystycznych wymogów ADR dotyczących dokumentacji, oznakowania pojazdów, a także wyposażenia i szkoleń dla kierowców. Jednakże transport musi nadal być przeprowadzany w sposób zapewniający bezpieczeństwo i zgodność z innymi istotnymi przepisami ADR.

Prawidłowe oznakowanie, nawet dla produktów objętych wyłączeniem LQ, jest niezmiernie istotne.

W ramach systemu CLP/GHS (Globally Harmonized System) przyjęto dziewięć zunifikowanych graficznie znaków, które odpowiadają poszczególnym klasom i kategoriom zagrożenia. Każdemu z nich przyporządkowano odpowiednie numeryczne oznaczenia niebezpiecznych substancji chemicznych: od GHS01 do GHS09. Obowiązujące piktogramy umieszczane są na opakowaniach substancji lub mieszanin chemicznych, odnoszą się do zagrożeń fizycznych, ryzyka dla zdrowia oraz zagrożeń dla środowiska naturalnego.

W DAHCSER kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, począwszy od zastosowania niezbędnych przepisów, przez wyposażenie, dostępność odpowiedniego sprzętu, aż po wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
W DAHCSER kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, począwszy od zastosowania niezbędnych przepisów, przez wyposażenie, dostępność odpowiedniego sprzętu, aż po wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Produkty chemiczne w bezpiecznych rękach

„W DACHSER Polska od lat współpracujemy z producentami produktów chemicznych, w tym towarów niebezpiecznych i wszystkie nasze oddziały są przystosowane do przeładunku tego typu przesyłek. Dlatego duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, począwszy od zastosowania niezbędnych krajowych i międzynarodowych przepisów, przez wyposażenie i dostępność odpowiedniego sprzętu do mocowania ładunków, aż po wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapewniają prawidłowe obchodzenie się z towarami niebezpiecznymi – komentuje Ewelina Staszewska-Kobiela, Kierownik Rozwoju Biznesu DACHSER Chem Logistics w Polsce.

Operator logistyczny zatrudnia ok. 250 regionalnych doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych, którzy prowadzą regularne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla niemal 15 000 pracowników na całym świecie każdego roku. W Polsce rozwiązanie DACHSER Chem Logistics koncentruje się na obsłudze przesyłek eksportowych do Europy m.in. do najpopularniejszych kierunków wśród polskich eksporterów, czyli Niemiec, Węgier, Francji, Czech oraz Wielkiej Brytanii. DACHSER Polska na każdym z tych kierunków ma codzienne linie, dzięki czemu czas dostawy w usłudze targospeed z Polski do Niemiec wynosi około 1-3 dni roboczych, do Francji 3-5 dni roboczych, na Węgry 2-3 dni roboczych, a do Wielkiej Brytanii w granicach 5 dni roboczych plus 2 dni w odprawie celnej. Ponadto DACHSER Polska dysponuje własnymi agencjami celnych oraz miejscami uznanymi w każdym oddziale, co znacząco usprawnia i przyspiesza procesy transportu drobnicowego do krajów spoza Unii Europejskiej.

„W kontekście rosnącej konkurencji i zmieniających się warunków handlowych w zapewnieniu efektywności i konkurencyjności dla polskich eksporterów kluczową rolę odgrywa innowacyjna logistyka. Nowoczesne rozwiązania, takie jak zaawansowane systemy śledzenia i monitorowania, automatyzacja procesów oraz optymalizacja tras dostaw wspierają rozwój branży chemii gospodarczej w Polsce i za granicą” – dodaje Ewelina Staszewska-Kobiela.

XIII Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej

DACHSER, jako lider w dziedzinie logistyki, jest sponsorem XIII Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej, która odbędzie się 11 czerwca 2024 roku w Airport Hotel Okęcie Warszawa. Wydarzenie organizowane przez EPS Media stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i rozmów z ekspertami. DACHSER Polska reprezentować będzie Ewelina Staszewska-Kobiela. Zapraszamy na stoisko operatora logistycznego oraz do dalszej dyskusji na temat wyzwań i innowacji w transporcie chemii gospodarczej.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie wydarzenia.
DACHSER na polskim rynku już od 18 lat.
DACHSER na polskim rynku już od 18 lat.

O DACHSER

DACHSER zapewnia logistykę transportu, magazynowanie i niestandardowe usługi w dwóch obszarach biznesowych: DACHSER Air & Sea Logistics oraz DACHSER Road Logistics. Ta ostatnia składa się z dwóch linii biznesowych: DACHSER European Logistics i DACHSER Food Logistics. Kompleksowe usługi logistyki kontraktowej i rozwiązania branżowe uzupełniają ofertę firmy. Płynna sieć logistyczna – zarówno w Europie, jak i za granicą – oraz w pełni zintegrowane systemy IT zapewniają inteligentne rozwiązania logistyczne na całym świecie.

Na polskim rynku DACHSER działa już od 18 lat. Dysponuje prawie 30 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni przeładunkowej oraz 32 tysiącami metrów kwadratowych wysokiej jakości magazynów do obsługi logistyki kontraktowej. Aktualnie w kraju znajduje się dziesięć oddziałów firmy: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Gdańsku, Brwinowie, Sosnowcu, Strykowie, Szczecinie oraz Toruniu.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Aleksandra Rudnicka Communications and Promotion Apprentice