Niech żyje chemia: Dziesięć lat DACHSER Chem-Logistics we Francji i czwarty rok  w Polsce

Produkty chemiczne towarzyszą nam na każdym kroku: mydła i środki do prania, kosmetyki, farby i tusze, różnego rodzaju kleje i  szeroka gama chemikaliów zarówno tych drobnych, jak i specjalistycznych. Wszystkie odgrywają kluczową rolę dla Francji, której przemysł chemiczny pod względem przychodów zajmuje drugie miejsce w Europie. Hasło „Vive la chimie” (niech żyje chemia!) przyświeca również DACHSER Chem-Logistics, świętującemu swoje 10-lecie we Francji. W tym czasie to dedykowane rozwiązanie zapewniło sobie silną pozycję na rynku transportu drobnicowego dla francuskiego przemysłu chemicznego. Rozwój rynku chemicznego w kraju nad Sekwaną oraz usług Dachser ma znaczenie również dla Polski, dla której Francja jest kluczowym partnerem w handlu zagranicznym produktami chemicznymi.

DACHSER Chem-Logistics

Maria Skłodowska-Curie – wspólny mianownik dla Francji i Polski, Henri Moissan, Emmanuelle Charpentier oraz 7 pozostałych francuskich noblistów w dziedzinie chemii są doskonałym potwierdzeniem znaczenia przemysłu chemicznego we Francji. Jest czwartym co do wielkości sektorem przemysłowym pod względem krajowych wydatków na badania i rozwój, a tylko w 2019 roku wygenerował aż 74 miliardy euro przychodu, zajmując drugie miejsce po Niemczech w Europie. W ostatniej dekadzie roczny wzrost przemysłu chemicznego we Francji wynosił średnio 2,1 proc. - „Jako jedna z najsilniejszych gałęzi przemysłu eksportowego, francuski przemysł chemiczny czerpie korzyści z coraz sprawniejszych połączeń w europejskim transporcie drobnicowym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat prawie czterokrotnie zwiększyliśmy roczną liczbę wysyłek eksportowanych chemikaliów z Francji do Niemiec, a tonaż w tym okresie wzrósł ponad dwukrotnie” – mówi Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem-Logistics. Po dziesięciu latach na rynku francuskim to rozwiązanie dla branży logistycznej wygenerowało ponad 70 milionów euro przychodu. Dla Dachser to kolejne „succes story”, które można częściowo przypisać konsekwentnej strategii eksportowej w ramach zintegrowanej europejskiej sieci transportu drogowego. „Połączenie standardów sieciowych, dwóch centralnych zespołów ds. towarów niebezpiecznych, ponad 250 regionalnych doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych na całym świecie oraz zrozumienie specyficznych wymagań francuskich firm chemicznych, sprawdziło się doskonale w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze  - kontynuuje Kriegel.

Popyt na sieci logistyki chemii

Sieci logistyczne z doświadczeniem w branży chemicznej zyskują cenną przewagę – szczególnie we Francji, gdzie w całym kraju znajdują się różnego rodzaju centra przemysłu chemicznego, szczególnie w regionie Lyonu i Marsylii“ mówi Bruno Guillard, Corporate Business Development Manager France & Maghreb, DACHSER Chem-Logistics i dodaje „Ponadto, Międzynarodowe przedsiębiorstwa działające na rynku chemicznym we Francji także poszukują dostawców usług logistycznych z certyfikatem SQUAS”. Dwie lokalizacje DACHSER we Francji zostały ocenione pod kątem bezpieczeństwa i jakości w zakresie zrównoważonego rozwoju przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC). „Bardzo ważna jest również rozwinięta infrastruktura logistyczna przemysłu chemicznego wzdłuż granicy francusko-niemieckiej” kontynuuje Guillard. Zwraca uwagę, że dotyczy to zarówno tradycyjnych hub’ów produkcyjnych przemysłu chemicznego wzdłuż Renu, jak i nowego magazynu materiałów niebezpiecznych DACHSER w Malsch koło Karlsruhe w Niemczech. Ten nowoczesny obiekt, otwarty w 2019 roku, zapewnia do trzech poziomów składowania kontenerów IBC, z których każdy jest w stanie pomieścić 1000 litrów cieczy. Nowy obiekt poszerzył sieć specjalistycznie wyposażonych magazynów DACHSER w południowo – zachodnich Niemczech. Zakres usług dla klientów z branży chemicznej obejmuje dystrybucję, logistykę zaopatrzenia oraz indywidualne rozwiązania w ramach logistyki kontraktowej.

Rozwój DACHSER Chem-Logistics we Francji potwierdza silny wzrost sektora logistyki chemii. Istotna jest specjalistyczna wiedza w zakresie zarządzania zadaniami sektora. „Kluczowym aspektem jest wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza z odpowiednim know-how – zwłaszcza w zakresie towarów niebezpiecznych – a także zdolnością do przewidywania zmian i elastycznego reagowania na nie. Niezbędnym jest zapewnienie pracownikom możliwości szkolenia, aby wiedza o procesach i produktach pozostawała aktualna” mówi Kriegel.

Rozwój rynku francuskiego ważny dla Polski

Francuski rynek chemiczny to ważny rynek zbytu dla polskich eksporterów z tego sektora, a także istotny rynek dla importu Polski. W 2018 roku, według raportu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, z naszego kraju do Francji trafiały produkty chemiczne o wartości 7,7 mld zł, więcej dostarczano tylko do Czech i Niemiec. Intensywna wymiana działała również w drugą stronę. Do Polski w tym okresie trafiły towary z Francji o wartości 11 mld zł, mniej tylko od importu z Niemiec, Belgii i Holandii.  Ponadto, według raportu PKO dotyczącego polskiego rynku chemii gospodarczej, w 2019 roku kraj znad Sekwany był trzecim największym odbiorcą polskiej chemii gospodarczej w Europie Zachodniej, pokrywając 5,1 proc. polskiego eksportu w tym sektorze. Handel zagraniczny chemii gospodarczej w tym kierunku wzrósł o 33,4 proc. w latach 2014-2019.

Wymianę dóbr między tymi rynkami wspiera polski oddział DACHSER Chem-Logistics, który w pierwszych trzech kwartałach tego roku przewiózł do Francji o 18,5 proc. więcej paczek niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Oddział działa w ramach europejskiej sieci czwarty rok i nieustannie się rozwija. W 2019 roku przewiózł 77 000 przesyłek chemicznych –  o 45 proc. więcej niż rok wcześniej - a ich łączny tonaż wyniósł 31 682 i wzrósł o 54 proc. Ponadto w 2020 roku, mimo pandemii, krajowy oddział Dachser Chem-Logistics notuje wyniki lepsze niż w roku ubiegłym, przewożąc w pierwszych trzech kwartałach 58 tys. przesyłek – o półtora tysiąca więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Polscy eksporterzy mogą liczyć na wiedzę ekspercką oraz sprawne wsparcie łańcuchów dostaw na terenie całej Europy i świata w ramach współpracy działu transportu drogowego, morskiego i lotniczego. Jak mówi Jaśmina Rosińska, Koordynator Chem- Logistics w Dachser Polska : „Polski rynek chemii cały czas się rozwija, a w samym 2019 roku sektor chemiczny przeznaczył ponad 12 mld złotych na inwestycje. Jesteśmy gotowi by wspierać ten rozwój naszymi profesjonalnymi usługami transportowymi i całym know-how w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych”. I dodaje: „Cieszy nas, że oddział francuski cały czas rośnie i właśnie świętuje swoje 10-lecie. To bezcenne doświadczenie dla całej sieci, w tym także dla Dachser Polska, a zintegrowana sieć połączeń i wymiana wiedzy to ogromna wartość dla naszych klientów”.

Wiedza ekspercka w dziedzinie towarów niebezpiecznych oraz sprawnie działająca sieć jest znakiem rozpoznawczym DACHSER Chem-Logistics również podczas pandemii koronawirusa. Szczególnie kiedy poszczególne kraje wprowadzają ograniczenia, w różnych wymiarach oraz w różnym czasie. Firmy chemiczne, które potrzebują rekonfiguracji łańcucha dostaw, mogą polegać na wydajnej i elastycznej sieci logistycznej DACHSER Chem-Logistics. Firma cały czas obsługuje łańcuchy dostaw i pomaga utrzymać szeroki zasięg dystrybucji francuskiego rynku chemicznego na rynki europejskie.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Renata Krukowska