Najważniejsze zasady postepowania w sytuacji Covid-19

Po nałożeniu przez wiele krajów ograniczeń dotyczących życia publicznego, a w niektórych przypadkach zamknięcia granic (obecnie dla transportu pasażerskiego), stajemy przed szeregiem wyzwań wynikających z obecnej sytuacji. Ze względu na dodatkowe ograniczenia, które mają na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, DACHSER musi stawić czoła utrudnieniom dotyczącym dostaw do określonych regionów lub dla określonych grup odbiorców (np. gastronomia i handel detaliczny, z wyjątkiem podstawowych towarów). Dlatego też bardzo ważne jest dla nas wsparcie i ścisła współpraca z klientami.

W związku z tym naszych klientów prosimy o zlecanie nam jedynie transportu tych przesyłek, co do których jest pewność, że zostaną odebrane przez odbiorców. Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć przesyłek z powodu ograniczeń obejmujących obszar docelowy lub z powodu zamknięcia firmy odbiorcy, zwrócimy nadawcy wcześniej przyjęte przesyłki, za opłatą, tak, aby towar jak najszybciej znalazł się znowu pod jego opieką. Prosimy zatem o niepowierzanie nam kolejnych przesyłek do tych samych miejsc lub odbiorców. Ma to na celu uniknięcie przestojów ładunków i jest w interesie nas wszystkich.

Oczywiście, jednocześnie oferujemy możliwość skorzystania z indywidualnych usług tymczasowego magazynowania w ramach logistyki kontraktowej. Klientów, którzy chcieliby zarezerwować miejsce w naszym magazynie, zachęcamy do kontaktu.

Jest nam przykro z powodu niedogodności wynikających z obecnej sytuacji, ale uważamy, że naszym obowiązkiem jest przedstawienie możliwych scenariuszy.

Państwa osoby kontaktowe w naszych oddziałach DACHSER są do Państwa dyspozycji, aby omówić indywidualną sytuację i dokonać dalszych ustaleń dotyczących przesyłek.

Bieżące informacje i aktualizacje znajdą Państwo na stronie internetowej DACHSER oraz w szczegółowych komunikatach wysyłanych bezpośrednio od Państwa osób kontaktowych w oddziałach DACHSER.

Kontakt Renata Krukowska