Cofnij
Informacje o rynku Aktualności

Megatrendy w logistyce branży chemicznej

Ochrona środowiska i cyfryzacja to już truizm. Eksperci DACHSER wyróżniają globalne trendy, które przez najbliższe lata będą kształtować logistykę w branży chemicznej i zadecydują o przyszłości kierowców, dyspozytorów oraz innych uczestników łańcucha dostaw.

DACHSER Chem Logistics

O złożoności przemysłu chemicznego może świadczyć fakt, że wykorzystuje on ponad 30 000 substancji, z których powstaje ponad milion produktów. Niektóre z nich są klasyfikowane jako niebezpieczne, stąd wiele rygorystycznych przepisów dotyczących ich transportu. Choć branża chemiczna i farmaceutyczna doświadczyła już daleko posuniętych przekształceń, transformacja w kierunku cyfrowej i zrównoważonej gospodarki nadal wymaga urealnienia.

Sektor potrzebuje jak najszybciej stać się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Ważne jest również przejście z energii i zasobów opartych na paliwach kopalnych na źródła odnawialne i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jedynym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wykorzystanie wielu możliwości oferowanych przez cyfryzację.

„Troska o środowisko jest istotnym czynnikiem, który generuje potrzebę zmian. Na przykład DACHSER od stycznia 2022 r. na całym świecie przechodzi stopniowo na energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. Ponadto instalujemy i rozbudowujemy systemy fotowoltaiczne na dachach swoich budynków w Europie. Jednak największą dźwignią w logistyce chemicznej jest precyzyjne planowanie i maksymalne wykorzystanie pojemności ciężarówek. Sztuczna inteligencja może odegrać ważną rolę w osiągnięciu tego celu”– mówi Ewelina Staszewska-Kobiela, kierownik rozwoju biznesu DACHSER Chem Logistics w Polsce.

Wydajna sieć powiązań

Szybko zmieniające się wymagania klientów wiążą się z tym, że cały czas powstają nowe modele biznesowe i kanały sprzedaży, co z kolei zmienia łańcuchy dostaw. Transportowi giganci dokonują gwałtownej ekspansji już nie tylko na lądzie, ale także na morzu i w powietrzu, wzmacniając usługi frachtu lotniczego i morskiego. Zorganizowanie tak skomplikowanej sieci połączeń jest niemożliwe bez odpowiedniej technologii cyfrowej.

„Efektywne i inteligentne zarządzanie siecią oraz łańcuchem dostaw wiąże się z jak najdokładniejszymi prognozami zapotrzebowania na moce przerobowe. Dlatego w coraz większym stopniu wykorzystujemy sztuczną inteligencję i analizę Big Data” – dodaje ekspertka DACHSER Chem Logistics.

Już teraz staje się jasne, że Big Data usprawni pracę logistyki na każdym etapie planowania. Dla firm takich jak DACHSER główne zalety technologii cyfrowych polegają na tym, że mogą one wspierać ludzi w procesie podejmowania decyzji i odciążać ich od rutynowych zadań. Digitalizacja zwiększa również przejrzystość w całym łańcuchu dostaw. Inteligentne, połączone czujniki zbierają oraz przesyłają dane dotyczące pozycji, temperatury i czynników środowiskowych. Jest to szczególnie przydatne podczas transportu substancji chemicznych, z których wiele wymaga specyficznych warunków.

Na wiele pytań, przed którymi dziś stoją firmy logistyczne, można znaleźć cyfrowe odpowiedzi, ale –  jak podkreślają eksperci – nie zastąpią one ludzi. Dlatego Dachser przewiduje system cyber-socjo-fizyczny, w którym przepływy danych i towarów łączą się, aby zaspokoić  potrzeby jednostek. Tym poważniejszy jest ciągły niedobór wykwalifikowanych pracowników, w tym kierowców. Biorąc pod uwagę wysoki popyt, odwrócenie tego trendu zależy od współpracy całej branży. Firmy logistyczne muszą uczynić siebie jeszcze bardziej atrakcyjnymi pracodawcami dla potencjalnych kandydatów.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz