Ewolucja w szkoleniach

DACHSEER Academy

Pandemia zmieniła światowy handel, gospodarkę, a nawet sposób pracy. Pracownicy przenieśli się z biur do domów, a bezpośredni kontakt zastąpiły kanały cyfrowe. Wymaga to również nowego podejścia do wymiany wiedzy oraz szkolenia pracowników. Niko Zdravkovic, Department Head DACHSER Academy wyjaśnia, jak w firmie wygląda obecnie transfer wiedzy i co pomaga pracownikom w rozwoju zawodowym.

Jakie nowe wyzwania w zakresie szkoleń pojawiły się w czasie pandemii?

Ochrona naszych pracowników zawsze była dla nas priorytetem, dlatego musieliśmy odwołać prawie wszystkie szkolenia stacjonarne. Oznaczało to również, że nasi trenerzy, którzy pracują za granicą jako niezbędni popularyzatorzy wiedzy, nie mogli już w pełni wykonywać swoich obowiązków. Cały nasz program szkoleniowy został wywrócony do góry nogami praktycznie z dnia na dzień. Uczenie się od i z kolegami w pracy oraz wymiana wiedzy między oddziałami zawsze były i będą stanowiły kluczowy element systemu szkoleń w DACHSER. Wybuch pandemii i związane z tym liczne ograniczenia sprawiły, że nagle stało się to prawie niemożliwe. Musieliśmy pogodzić różne przepisy obowiązujące w poszczególnych regionach z naszymi wewnętrznymi regulacjami. Ze względu na to, że zajmujemy się logistyką żywności, czyli towarów pierwszej potrzeby, musieliśmy też natychmiast przeszkolić pracowników z nowych zasad dotyczących higieny.

Jakie zmiany zaszły w DACHSER Academy?

Na szczęście mamy wiele doświadczenia w nauczaniu online. Mamy zespół zajmujący się cyfrowymi rozwiązaniami edukacyjnymi, a także własny system zarządzania kursami, który jest dostępny dla pracowników na całym świecie. Jednak przed pandemią większość szkoleń odbywała się stacjonarnie lub w formule hybrydowej. Kiedy zostały wprowadzone ograniczenia, musieliśmy całkowicie przejść na szkolenia online i pomóc naszym trenerom dostosować do tego ich materiały. Piętą achillesową każdej cyfrowej formy nauki jest technologia. Ponieważ szybko stało się jasne, że ludzie będą uczyć się nie tylko w biurach czy salach lekcyjnych, ale także we własnych mieszkaniach, trzeba było znacznie zmodyfikować infrastrukturę techniczną. Musieliśmy również zmienić sposób przekazywania wiedzy oraz opracować szereg nowych rozwiązań, na przykład wspierających interakcje między uczestnikami, aby zwiększyć zainteresowanie cyfrowymi formami doskonalenia zawodowego. W sumie opracowaliśmy 34 programy szkoleniowe dostosowane do potrzeb DACHSER dostępne w najpopularniejszych językach. 

Jak pandemia koronawirusa zmieniła sposób uczenia się oraz szkolenia pracowników?

Nauczanie stało się bardziej cyfrowe, a to wymaga od nas większego zaangażowania w kształtowanie tego procesu. Nastąpiła również istotna zmiana w tym, gdzie i kiedy ludzie się uczą. Od trenerów wymaga się ponownego odkrycia cyfrowych metod i narzędzi uczenia się oraz efektywnego ich wykorzystania.

Jest jednak też pozytywna strona tych wszystkich zmian. Pracownicy nauczyli się czegoś nowego, a proces ten odbywał się na wielu poziomach – czasem nawet nieświadomie. Każdy dowiedział się, jak skutecznie dostosować transfer wiedzy do własnych potrzeb. Szkolenie jest procesem głęboko indywidualnym, a wartość interakcji społecznych – obecnie niemożliwych – była zazwyczaj niedoceniana. Często słyszymy, że wielu kolegom brakuje przekazywania wiedzy osobiście.

Również w DACHSER przyszłość wymiany wiedzy to podejście hybrydowe, łączące tradycyjne metody nauki z e-learningiem. Jestem ciekaw, jak dokładnie będzie wyglądał ten wachlarz możliwości.

Dziękujemy za rozmowę.

Interview with: Niko Zdravkovic

Niko Zdravkovic, Department Head DACHSER Academy 

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Anna Szalek-Kowalska