DACHSER Chem-Logistics: chemikalia w pewnych rękach

Według Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC) przemysł chemiczny w Europie wygenerował sprzedaż na poziomie 543 mld euro i zatrudniał ponad 1,1 mln pracowników w 2019 roku. Taki wolumen i zdefiniowany potencjał rozwoju tego rynku jest wyzwaniem dla efektywnej logistyki.

W DACHSER Karlsruhe chemia jest w pewnych rękach
W DACHSER Karlsruhe chemia jest w pewnych rękach

Europa jest drugim co do wielkości, po Chinach, producentem chemii. Przemysł chemiczny jest jedną z najlepiej prosperujących i konkurencyjnych branż, dostarczającą kluczowych półproduktów, produktów i rozwiązań dla praktycznie wszystkich pozostałych sektorów.

Rozwiązanie dla przemysłu szyte na miarę

Według niemieckiego stowarzyszenia przemysłu chemicznego VCI, w samych tylko Niemczech przedsiębiorstwa chemiczne wygenerowały ponad 186 mld euro przychodów w roku 2020, dając zatrudnienie ok. 464 tys. osób. Polski przemysł chemiczny to obecnie ponad 13 tysięcy przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W 2020 roku DACHSER Chem-Logistics obsłużył ok. 4 mln przesyłek o łącznej masie 3,4 mln ton, w tym 1,25 mln przesyłek towarów niebezpiecznych o masie 457 tys. ton.

DACHSER posiada liczone w dekadach doświadczenie oraz ściśle zintegrowaną sieć transportową i magazynową dla produktów chemicznych. W 2020 roku DACHSER Chem-Logistics obsłużył ok. 4 mln przesyłek o łącznej masie 3,4 mln ton, w tym 1,25 mln przesyłek towarów niebezpiecznych o masie 457 tys. ton. Warto zaznaczyć, że standardy jakości i bezpieczeństwa w całej sieci DACHSER znacznie przewyższają wymagania prawne. DACHSER jest zaufanym partnerem VCI w zakresie spedycji drogowej, lotniczej i morskiej od 2009 roku. Dysponuje własną transeuropejską siecią transportową z codziennymi liniami obsługującymi Europę, kraje WNP, Afrykę Północną i część Bliskiego Wschodu – wszystko to w oparciu o jednolite standardy logistyczne dla wszystkich operacji.

Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejszym priorytetem dla wszystkich usług DACHSER.
Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejszym priorytetem dla wszystkich usług DACHSER.

Wydajne systemy i wysokiej jakości dane

Kompleksowe rozwiązania logistyczne kierowane do konkretnych branż są kluczowym filarem strategii DACHSER Chem-Logistics. Eksperci DACHSER doradzają klientom w zakresie optymalizacji magazynów i zakładów, a także w kwestii branżowych strategii magazynowania i wycofywania zapasów. Niezwykle istotne są zintegrowane systemy zarządzania transportem i magazynami DACHSER: Centrum EDI jako centralna platforma komunikacyjna, portal internetowy eLogistics oraz narzędzie do zarządzania zdarzeniami w łańcuchu dostaw ActiveReport. Bezpieczeństwo danych w tych systemach jest certyfikowane zgodnie z ISO 27001.

Po pierwsze: bezpieczeństwo

DACHSER oferuje szeroki wachlarz niestandardowych rozwiązań dostosowanych do specyficznych wymagań dla określonych towarów. Przykładami są takie usługi jak transport towarów wrażliwych na temperaturę z aktywną i pasywną regulacją temperatury (np. transporty chronione przed mrozem realizowane w temperaturze +5oC w Niemczech) czy projekty skrojone do potrzeb klienta (np. DACHSER Rail Services obsługujący trasę Europa-Chiny i z powrotem czy przesyłki paczkowe realizowane poprzez Global Sky Express).

DACHSER gwarantuje stoso­wa­nie wszystkich światowych przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych, stałą dostępność oraz wykorzystanie sprzętu do mocowania ładunku, obowiązkowe kontrole pojazdów i załadunku w uzupełnieniu kontroli DGR (zgodnie z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym). Ponadto zapewnia wyposażenie ratownicze oraz odzież i sprzęt ochronny, a także specjalistyczne doradztwo w zakresie pakowania oraz załadunku towarów niebezpiecz­nych.

Kluczowym czynnikiem sukcesu DACHSER w zakresie logistyki chemikaliów są specjalistyczne magazyny do przechowywania materia­łów niebezpiecznych. Przykładem jest tu nowy magazyn materiałów niebezpiecznych o powierzchni 21,8 tys. m2 w Malsch (Niemcy) z 48 tysiącami punktów składowania. W tym najnowocześniejszym obiekcie logistycznym DACHSER zapewnia szeroką gamę usług dodanych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa – od wykańczania i kompletacji po budowę ekspozycji i zarządzanie zwrotami dla B2B i B2C.

Kompetentni fachowcy zapewniają właściwą obsługę w całym łańcuchu logistycznym.
Kompetentni fachowcy zapewniają właściwą obsługę w całym łańcuchu logistycznym.

Decydują ludzie

Prawidłowe obchodzenie się z towarami niebezpiecznymi wymaga wysoko wykwalifi­kowanych specjalistów w całym łańcuchu logistycznym. W tym celu DACHSER w swoim centralnym systemie zarządzania towarami niebezpiecz­nymi wdrożył wystandaryzowane wewnętrzne przepisy obejmujące określone wyłączenia z transportu oraz oceny ryzyka. DACHSER zatrudnia ponad 250 regionalnych doradców ds. bezpieczeństwa materia­łów niebezpiecznych, którzy każdego roku prowadzą regularne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla ponad 15,8 tys. pracowników na całym świecie.

Kontakt Anna Szalek-Kowalska