Aktualności

DACHSER Chem-Logistics – logistyka dla wymagających

Branża chemiczna, stanowiąc blisko 17 proc. wartości przemysłu, ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Jest również dostawcą surowców i półproduktów dla wielu firm z sektora produkcyjnego, a także eksporterem do krajów europejskich – głównie Niemiec i Czech. Z tego względu kluczowe jest zapewnienie płynności dostaw, co w tym przypadku wymaga odpowiedniej wiedzy, wyposażenia i doświadczenia. Transport chemii to specjalność DACHSER Chem-Logistics.

DACHSER Chem Logistics
DACHSER Chem Logistics

Polski przemysł chemiczny to obecnie ponad 13 tysięcy przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju. Wraz z rozwojem branży rośnie eksport polskiej chemii. Przez ostatnie pięć lat, sprzedaż do krajów będących głównymi odbiorcami, czyli Niemiec i Czech, wzrosła prawie o połowę. Coraz więcej towarów trafia również na Ukrainę i do Belgii. W efekcie wartość eksportu polskiego segmentu chemicznego w 2019 roku sięgnęła ponad 141 571 mln złotych. Podczas pandemii branża zyskała jeszcze większe znaczenie, jako dostawca surowców wykorzystywanych do produkcji leków, artykułów medycznych, detergentów oraz środków higieny osobistej. W 2020 roku DACHSER Chem-Logistics, specjalizujący się w logistyce dla branży chemicznej, przewiózł 81 106 przesyłek, czyli o ponad 4000 więcej, niż rok wcześniej.

„Rok 2020 był wyzwaniem dla polskiego przemysłu chemicznego, a bardzo ważną rolę w wychodzeniu na prostą odegrała branża logistyczna, która pomogła utrzymać ciągłość łańcuchów dostaw dla firm z tego sektora. Mimo pandemii DACHSER Chem-Logistics nie schodzi ze ścieżki wzrostu, co procentuje zwiększeniem wolumenów oraz trzykrotnie większymi obrotami niż w pierwszym roku naszej działalności w Polsce. Z nowymi wyzwaniami poradziliśmy sobie bardzo dobrze, ponieważ przestrzeganie restrykcji i zasad bezpieczeństwa to codzienność w usługach logistycznych dla branży chemicznej” – powiedziała Jaśmina Rosińska, koordynator w DACHSER Chem-Logistics w Polsce.

Zadanie dla profesjonalistów

Ze względu na specyficzne wymagania oraz przepisy dotyczące transportu surowców i produktów chemicznych, większość eksporterów korzysta w tym zakresie z usług wyspecjalizowanych operatorów logistycznych. Kluczowa jest odpowiednia infrastruktura i know-how. DACHSER Chem-Logistics dostarcza i składuje pakowane produkty chemiczne dla wielu branż takich jak tworzywa sztuczne, motoryzacja, branża tekstylna, rolnictwo czy budownictwo. Dysponuje rozbudowaną siecią transportową obejmującą zasięgiem Europę, kraje Wspólnoty Niepodległych Państw, Afrykę Północną i Bliski Wschód oraz specjalistyczną wiedzą z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych podlegającym przepisom umowy ADR (ang. The Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Wszystkie ciężarówki w charakterystycznych niebiesko-żółtych barwach DACHSER są przystosowane do przewozu wyrobów chemicznych, a wiedza kierowców jest udokumentowana odpowiednimi certyfikatami. Dodatkowo firma zatrudnia ponad 250 regionalnych doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych, którzy czuwają nad tym, by wszystkie procedury spełniały wysokie wymagania stawiane branży chemicznej w zakresie transportu i magazynowania.

 

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Kluczowe znaczenie w zakresie usług logistycznych związanych z materiałami niebezpiecznymi ma bezpieczeństwo. Wszystkie towary muszą być przewożone w oznaczonych, wysokiej jakości, certyfikowanych opakowaniach dopasowanych do klasyfikacji zagrożeń, jak również odpowiednio przystosowanym lub dobranym środkiem transportu.

„Protokoły bezpieczeństwa, które stosujemy w naszej sieci transportowej i magazynach są znacznie surowsze od wymagań ujętych w przepisach. Przeprowadzamy regularne wspierane komputerowo kontrole pojazdów oraz załadunku, a także szkolenia personelu w zakresie towarów niebezpiecznych. Tak wysokie standardy bezpieczeństwa to efekt pracy naszych ekspertów oraz działu prawnego, którzy monitorują rynek, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zmiany, zanim wejdą w życie” – pokreśliła Jaśmina Rosińska, koordynator w DACHSER Chem-Logistics w Polsce.

DACHSER Chem-Logistics wyznacza najwyższe standardy w zakresie rozwiązań informatycznych. Dysponuje jednolitym, globalnym systemem IT pozwalającym na efektywne projektowanie procesów logistycznych oraz gwarantującym bezpieczeństwo i płynny przepływ danych w całej sieci obejmującej europejski transport drogowy, fracht lotniczy i morski. Dużą jego zaletą jest możliwość śledzenie przesyłki w czasie rzeczywistym na każdym etapie łańcucha dostaw. System monitoruje cały proces logistyczny i automatycznie zgłasza ewentualne nieprawidłowości. Co więcej, dzięki kodom SSCC (ang. Serial Shipping Container Code), nadzór obejmuje nie tylko samą przesyłkę, ale poszczególne jej elementy – aż do poziomu pojedynczych palet.

DACHSER Warehouse
DACHSER Warehouse

Pewny partner na niepewne czasy

DACHSER Chem-Logistics oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne dla branży chemicznej obejmujące usługi transportu i magazynowania dopasowane do indywidualnych potrzeb dla wszystkich rodzajów produktów, w tym materiałów niebezpiecznych. Szczególnie teraz, gdy z powodu pandemicznych obostrzeń potrzebna jest duża elastyczność, polscy eksporterzy mogą liczyć na niezawodność łańcuchów dostaw dzięki globalnej sieci połączeń. DACHSER Chem-Logistics wyróżnia też doskonała znajomość branży i jej potrzeb poparta wieloletnim doświadczeniem.

Kontakt Anna Szalek-Kowalska