Bezpiecznie zapakowane

Stephan Wnuck pracuje w firmie DACHSER od 1996 r.

Transport towarów bez uszkodzeń ma zasadnicze znaczenie w zarządzaniu coraz bardziej złożonymi łańcuchami dostaw. Jak ważną rolę odgrywa w tym procesie odpowiednie opakowanie i prognozowanie? Odpowiada nasz ekspert: Stephan Wnuck, Team Leader Loss & Damage w DACHSER.

Transport towarów zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Jak wysokie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia przesyłek w łańcuchu dostaw?

W naszych sieciach Food Logistics i European Logistics każdego dnia w drodze są tysiące przesyłek. Przewożenie towarów z punktu A do punktu B zawsze wiąże się z ryzykiem uszkodzenia i nie da się go całkowicie wykluczyć. Podstawowym warunkiem prawidłowego rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunków jest zastosowanie odpowiednich opakowań, które ochronią towar przed naprężeniami i odkształceniami.

Niestety często mamy do czynienia z opakowaniami słabej jakości lub o niewłaściwych wymiarach, zbyt dużymi paletami, a także brakiem instrukcji dotyczących właściwego obchodzenia się z towarem lub niewystarczającym oznakowaniem. Inne przykłady ciągle powtarzających się błędów to słabe zamocowanie ładunku na palecie, nieodpowiednie owijanie folią termokurczliwą lub taśmą, towary zwisające z palety lub zupełnie niezapakowane.

Jakie znaczenie ma prawidłowe opakowanie w transporcie drobnicowym?

W transporcie drogowym towary muszą być chronione przed obciążeniami dynamicznymi związanymi z nierówną nawierzchnią drogi. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, hamowanie awaryjne lub niebezpieczne oraz nagłe ruchy wymijające w trakcie jazdy są uważane za normalne zjawiska, które muszą być uwzględnione przy przygotowywaniu transportu. Nawet podczas hamowania awaryjnego paleta nie może się rozpaść. Musi także wytrzymać naprężenia związane z przeładunkiem i być załadowana w sposób jak najbardziej dopasowany do kształtu.

Ponadto paczki muszą być przygotowane w taki sposób, aby uniemożliwić nieupoważniony dostęp do ich zawartości lub manipulowanie nią. Ten punkt jest szczególnie ważny w przypadku towarów podatnych na kradzieże. Wszystko to może wydawać się oczywiste, ale nie zawsze tak jest.

Jakie są główne przyczyny ewentualnych uszkodzeń i jak wpływa to na cały proces?

Znaczna część uszkodzeń powstaje w trakcie przeładunku drobnicy i związanych z tym naprężeń. Podczas przeładunku towarów w zasadzie nie da się uniknąć uderzeń, dociskania i ciągnięcia, a także otarć lub innego kontaktu z opakowaniami. Tego rodzaju problemy są absolutnie normalnymi zjawiskami związanymi z transportem i obsługą.

Nierzadko uszkodzenie przesyłki wiąże się z ogromnym dodatkowym wysiłkiem. Oprócz pracy administracyjnej dla wszystkich zaangażowanych stron, dochodzi jeszcze konieczność zorganizowania dostaw zwrotnych i zastępczych, porządkowanie i – w razie potrzeby – sprzątanie.

Interview with: Stephan Wnuck

Team Leader Loss & Damage at DACHSER

Co można zrobić, aby to zminimalizować?

Zespół zajmujący się w DACHSER uszkodzeniami przesyłek analizuje procesy zachodzące w logistyce drogowej w sposób usystematyzowany. Nasza baza danych o uszkodzeniach pozwala nam prześledzić przyczyny uszkodzeń, dzięki czemu we współpracy z klientem możemy opracować środki zapobiegawcze.

Ograniczenie do minimum ryzyka uszkodzenia powierzonych nam towarów jest dla DACHSER najwyższym priorytetem i nieodłącznym elementem naszych standardów jakości. Polega to nie tylko na tym, że klient pakuje i etykietuje towary w odpowiedni sposób. My także dbamy o staranne przenoszenie i profesjonalne zabezpieczenie ładunku na każdym etapie procesu transportowego. Poszczególne towary i rodzaje transportu mają określone zasady zabezpieczania przesyłek. My i oczywiście klienci musimy tylko skrupulatnie ich przestrzegać. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku.

Jak zaangażować klientów w proaktywne zapobieganie stratom?

Wykorzystujemy nasze wzorce, aby dokładnie przeanalizować rodzaj uszkodzenia. Wyniki porównujemy ze specjalnie opracowaną listą kontrolną do dokumentowania widocznych cech stosowanych opakowań transportowych i razem z klientem szukamy możliwości optymalizacji. Podczas konsultacji, w razie potrzeby, angażujemy także ekspertów z firm opakowaniowych oraz niezależnych ekspertów zewnętrznych. Dzięki temu prowadzimy bardzo otwarty, konstruktywny dialog. Większość klientów naprawdę docenia nasze systematyczne i ukierunkowane podejście do zapobiegania stratom.

Jeśli coś się zepsuje, dzięki narzędziom ścisłej kontroli zazwyczaj wiemy, gdzie nastąpiło uszkodzenie. Umożliwia to znalezienie potencjalnych źródeł uszkodzeń i – w najlepszym przypadku – ich wyeliminowanie. Jeśli to możliwe, rozwiązujemy problem na miejscu. Biorąc za przykład naszą działalność w branży spożywczej, jeśli na palecie ze świeżymi produktami uszkodzony jest tylko jeden karton, wyjmujemy go i przekazujemy klientowi, co oznacza, że może on nadal przyjąć pozostałą część przesyłki, zamiast odrzucać całą paletę. W European Logistics sprawy wyglądają nieco inaczej. Nie możemy po prostu zdjąć z palety jednej z pięciu bramek ogrodowych.

Jakie szkolenia przechodzą pracownicy DACHSER, aby zapobiegać uszkodzeniom podczas przeładunku?

Aby osiągnąć jednakowo wysoki standard jakości we wszystkich oddziałach szkolimy instruktorów z zabezpieczania ładunków. Kursy dotyczą nie tylko bezpiecznego załadunku, ale także zapobiegania uszkodzeniom i startom oraz optymalnego wykorzystania środków transportu. W czasie pandemii przeszkoliliśmy już ponad 100 trenerów, którzy z kolei teraz przekazują swoją wiedzę pozostałym pracownikom. Program został wprowadzony w Niemczech, a obecnie jest realizowany w całej Europie.

Dziękujemy za rozmowę.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Michał Tomczak