Łukasz Krystkiewicz awansuje na nowo utworzone stanowisko Transit Terminal Expert

Z początkiem kwietnia nowo utworzone stanowisko Transit Terminal Expert European Logistics w regionie Europy Północnej i Centralnej objął Łukasz Krystkiewicz.

Europa Północna i Centralna ma szczególne znaczenie w działalności operacyjnej Dachser. Wymaga to zacieśnienia współpracy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy oddziałami firmy w tym regionie, wsparcia poszczególnych jednostek w optymalizacji procesów i strukturach organizacyjnych. Dlatego Markus Thiele, Head of Operations NCE, podczas ubiegłorocznego spotkania zespołów operacyjnych European Logistics, zdecydował o utworzeniu stanowiska Transit Terminal Expert European Logistics NCE. W efekcie rekrutacji wewnętrznej rola ta została powierzona Łukaszowi Krystkiewiczowi.

Łukasz Krystkiewicz
Łukasz Krystkiewicz

Łukasz Krystkiewicz, od ponad sześciu lat, jest Kierownikiem Magazynu Przeładunkowego w poznańskim oddziale Dachser Polska. Od września 2020 sprawuje także funkcję w ramach Nadzoru Operacyjnego nad flotą wózków widłowych w Polsce dla Terminali Przeładunkowych. Jest również Przedstawicielem Komitetu Kierowników Terminali Przeładunkowych i Magazynów Logistyki Kontraktowej w Polsce.

Jesteśmy dumni z powołania Łukasza do międzynarodowego zespołu Dachser. Cieszymy się, że doceniono jego zaangażowanie i skuteczność. To właściwa osoba na właściwym stanowisku. Wsparcie takiego eksperta na poziomie europejskim pozwoli ujednolicić standardy i podnieść efektywność realizowanych operacji logistycznych

Magdalena Jamroziak, HR Manager w Dachser Polska

Łukasz miał okazję brać udział w kilku projektach międzynarodowych w Dachser. Uczestniczył między innymi w otwarciu nowego działu w Kerava w Finlandii oraz w Lizbonie w Portugalii, doradzał w projekcie Partnership for Spain, a także był zaangażowany w warsztaty Transit Terminal Cluster, które towarzyszyły wdrażaniu projektu @ILO. W terminalu @ILO całkowicie automatycznie i w czasie rzeczywistym tworzony jest kompletny cyfrowy obraz wszystkich paczek, zasobów i procesów terminalu tranzytowego. Ów „cyfrowy bliźniak” przyspiesza procesy przychodzące i wychodzące oraz zapewnia ciągłą aktualizację informacji o położeniu każdej paczki, z korzyścią nie tylko dla operatorów logistycznych i kierowców, lecz także dla pracowników działów planowania i obsługi klienta.

Nowe wyzwania

Do momentu wyłonienia swojego zastępcy, Łukasz będzie łączył dotychczas wykonywane obowiązki z nową funkcją w strukturach europejskich Dachser.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz