Impressum

DACHSER Sp. z o.o.
Sosnowiec 15 B
95-010 Stryków

Tel.+48 42 710 65 00
Fax.: +48 42 710 65 09
dachser.strykow@dachser.com
www.dachser.com.pl

NIP: 728 10 06 020
REGON: 470971596
Numer KRS 0000054539
Sąd Rejonowy w Łodzi
Wydział XX KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 4.780.386 PLN

Siedziba:
DACHSER Sp. z o.o., Sosnowiec 15 B, 95-010 Strykow, NIP: 728 10 06 020