Unijny Pakiet Mobilności: Co się zmieni w tym roku i co to oznacza

Nowe warunki dla bardziej wydajnego, zharmonizowanego i społecznie akceptowalnego sektora transportu drogowego: Pakiet Mobilności UE 2020/2022 ma na celu przyspieszenie europejskiej normalizacji w dziedzinie spedycji i logistyki. ​​​​​​​

Unijny pakiet mobilności został przyjęty już w 2020 r. Innowacje będą jednak wchodzić w życie etapami, w różnych momentach. Zmiany w 2022 r. mają przede wszystkim poprawić warunki pracy kierowców zawodowych i stworzyć uczciwe warunki konkurencji dla firm w UE.

Szereg zmian wprowadzono już w lutym 2022 roku. Kolejne mają nastąpić w maju 2022 r. Nie przewiduje się okresu przejściowego. Kluczowe znaczenie mają tu następujące punkty:

Cyfryzacja tachografów (obowiązuje od 02 lutego 2022 r.)

- Odpowiednie warunki pracy i ochrona socjalna w kontekście delegowania pracowników (obowiązuje od 02 lutego 2022)

- Obowiązek zwrotu pojazdów (ważny od 21 lutego 2022 r.)

- Fazy schładzania dla kabotażu (ważne od 21 lutego 2022 r.)

- Rozszerzenie możliwości finansowych firm spedycyjnych i logistycznych (obowiązuje od 21 lutego 2022 r.)

- Rozszerzenie wymogu posiadania zezwolenia i licencji w międzynarodowym zarobkowym transporcie drogowym rzeczy (planowane od 21 maja 2022 r.)

W przypadku rynku spedycji i logistyki wzrost kosztów i zwiększona biurokracja prowadzą do zaostrzenia sytuacji na rynku.

Dlatego też DACHSER już na wczesnym etapie rozpoczął stałą ocenę odpowiednich wpływów na produkcję i koszty w sieci drogowej oraz opracowywanie środków zaradczych. Nawet w tej sytuacji najważniejszym priorytetem firmy DACHSER jest otwarta i przejrzysta komunikacja z naszymi klientami. Dlatego o wszystkich wynikających z tego zmianach informujemy naszych klientów w odpowiednim czasie.  

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz