Cofnij
Ograniczenia

Rosnąca liczba przypadków COVID-19 w Chinach: wpływ na działalność operacyjną

W miniony weekend w kilku dużych miastach w Chinach odnotowano zwiększoną liczbę przypadków zakażenia wirusem COVID-19, co doprowadziło do zaostrzenia środków zaradczych. Ma to wpływ na działalność operacyjną firmy DACHSER:

Szanghaj

Ponieważ epidemia osiągnęła znaczny poziom w dystryktach Szanghaju, podjęto rygorystyczne działania, w tym masowe testy COVID-19 oraz zamknięcie dotkniętych nią społeczności i dzielnic mieszkaniowych.

Lotniska, porty morskie, magazyny i składy działają bez zakłóceń, z zastrzeżeniem poniższych punktów:

 • Ze względu na wyżej wymienione środki i przepisy dotyczące kwarantanny, Szanghaj doświadcza obecnie znacznego niedoboru siły roboczej we wszystkich sektorach, w tym w administracji, magazynach i wśród kierowców.
 • Miasta sąsiadujące z Szanghajem, takie jak Suzhou, Taicang, Kunshan, Changzhou, Suzhou i Hangzhou, wprowadzają ograniczenia dla ciężarówek przyjeżdżających z Szanghaju, a kierowcy muszą przedstawić negatywny wynik testu. W związku z tym oczekuje się, że w ciągu najbliższych 1-2 tygodni utrudnione będą odbiory z Szanghaju i dostawy do tego miasta.
 • Na tym etapie nie otrzymaliśmy żadnych komunikatów od przewoźników o pominięciu statków. Wszyscy operatorzy barek pracują na normalnym poziomie, aby zapewnić połączenie ze statkami macierzystymi w Szanghaju. Ponieważ jednak sytuacja rozwija się szybko, przewoźnicy mogą odpowiednio zareagować, jeśli niedobór kierowców lub ograniczenia w ruchu ciężarówek doprowadzą do poważnego wąskiego gardła w przewozie kontenerów.
 • W oddziałach firmy DACHSER w Szanghaju, w tym w biurze w centrum miasta, na lotnisku PVG i w magazynie Huaqiao, od 14 marca wprowadzono specjalne zasady pracy, zgodnie z którymi pracownicy pracują na zmianę w domu i w biurze.  Z lokalną osobą kontaktową w firmie DACHSER można się kontaktować za pośrednictwem zwykłych kanałów komunikacji.

Shenzhen

Władze miasta Shenzhen wprowadzają blokadę od 14 do 20 marca.  Środki ostrożności obejmują masowe testy COVID-19, zawieszenie transportu publicznego, zamknięcie sklepów, produkcji i działalności gospodarczej. Pracownicy mogą pracować tylko w domu.

 • Lotniska i porty morskie działają normalnie. Nie ma to wpływu na operacje frachtu lotniczego i morskiego realizowane przez DACHSER. Jednak, podobnie jak w Szanghaju, w związku z testami COVID-19 i kwarantanną w niektórych placówkach, takich jak urząd celny, mogą wystąpić braki kadrowe.
 • Produkcja i zakłady produkcyjne zostaną tymczasowo zawieszone, co zmniejszy zapotrzebowanie na fracht lotniczy i morski. W najbliższej przyszłości może to jednak mieć bardziej dalekosiężny wpływ na łańcuch dostaw.
 • Większość magazynów wstrzymała swoją działalność do odwołania.
 • Magazyny morskie LCL-CFS są zamknięte do odwołania, a wysyłki z Shenzhen są obecnie wstrzymane. Jeśli dotyczy to Państwa przesyłki, skontaktujemy się z Państwem bezpośrednio.
 • Lokalny transport ciężarowy w Shenzhen nie podlega żadnym ograniczeniom, a firmy transportowe nadal oferują swoje usługi, jednak branża boryka się z problemem braku kierowców ze względu na przepisy dotyczące zamknięcia i kwarantanny.
 • Ruch samochodów ciężarowych do i z Shenzhen jest ograniczony.
 • Transgraniczny transport ciężarowy między Shenzhen a Hongkongiem dla towarów innych niż niezbędne jest zasadniczo zawieszony. Transport ładunków drobnicowych (handlowych) będzie najprawdopodobniej organizowany za pośrednictwem usług dowozowych.
 • Pracownicy firmy DACHSER w Shenzhen pracują w domu i są dostępni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego.

Dongguan

Władze miasta Dongguan ogłosiły blokadę, obowiązującą od 15 do 21 marca. Podobnie jak w Shenzhen, wprowadzono środki ostrożności, w tym masowe testy COVID-19, zawieszono transport publiczny, zamknięto sklepy, produkcję i działalność gospodarczą, a pracownicy mogą pracować tylko w domu.

 • Produkcja i zakłady produkcyjne zostaną tymczasowo zawieszone, co zmniejszy zapotrzebowanie na transport lotniczy i morski oraz będzie miało poważne konsekwencje dla międzynarodowego łańcucha dostaw.
 • Magazyny DACHSER (związane i niezwiązane) w Dongguan są zamykane i wznawiają pracę po zniesieniu blokady.
 • Pracownicy DACHSER w Dongguan pracują w domu i są dostępni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego.

W innych dużych miastach w Chinach życie codzienne i działalność biznesowa przebiega w większości normalnie, mimo że w niektórych z nich odnotowano niewielki wybuch epidemii wirusa COVID-19.

Firma DACHSER ściśle współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić właściwą obsługę wszystkich przesyłek. Lokalni przedstawiciele firmy DACHSER chętnie udzielą informacji na temat przesyłek i możliwych rozwiązań alternatywnych.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Arkadiusz Tomczak