Cofnij
Informacje o rynku Aktualności

Ecocombi we flocie DACHSER

Holenderski oddział DACHSER w Zevenaar wprowadził pojazd LHV (ang. Longer Heavier Vehicle) do obsługi połączeń transgranicznych do Frankfurtu w Niemczech. Wydłużone zestawy, zwane również jako ecocombi, oferują o 30 procent więcej przestrzeni ładunkowej, co przyczynia się do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego i emisji spalin.

Ecocombi

DACHSER używa pojazdów ecocombi w Holandii od 2009 r., a od teraz jeden z nich będzie również codziennie obsługiwał jedną ze stałych linii do Frankfurtu.

„Jesteśmy bardzo dumni z tego nowego rozwiązania. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze procesy logistyczne były bardziej zrównoważone i wydajne. Dzięki udanej współpracy z naszym partnerem, firmą Van Ooij, udało się nam to osiągnąć” – powiedział Stefan Raimondo, General Manager DACHSER Zevenaar Logistics Center.

Pojazd typu LHV oferuje duże korzyści w zakresie ochrony środowiska i efektywnej logistyki. Podczas jednego transportu może przewieźć do 30 procent więcej ładunku. Wprawdzie przekłada się to na nieco większe zużycie paliwa, ale pozwala DACHSER zredukować liczbę transportów na tej trasie o 124 kursy rocznie, co odpowiada 60 750 kilometrom. To z kolei oznacza roczną oszczędność 20 tys. litrów oleju napędowego, czyli około 63 tys. kilogramów mniej gazów cieplarnianych wyemitowanych do atmosfery.

W Niemczech obowiązują inne przepisy niż w Holandii, np. dotyczące promienia skrętu, dlatego nie wszystkie pojazdy są dozwolone. Zatwierdzony przez TÜV Actros ecocombi DACHSER ma 25 metrów długości i promień skrętu wynoszący zaledwie 12,5 metra. Jest wyposażony w system automatycznego sterowania obciążeniem WABCO i kamery cofania. Kierowcy obsługujący tego typu zestawy zostali odpowiednio przeszkoleni oraz zdali egzamin teoretyczny i praktyczny w holenderskim urzędzie wydającym prawa jazdy (CBR).

Aat van der Meer, Managing Director DACHSER Benelux, cieszy się, że LHV jest coraz popularniejsze w innych krajach. DACHSER Holandia był jednym z pierwszych operatorów, którzy wprowadzili takie pojazdy do swojej floty w 2009 roku.

"Od samego początku byliśmy za szerszym międzynarodowym wdrożeniem tego rozwiązania. Oprócz znacznych oszczędności paliwa i emisji dwutlenku węgla, stosowanie pojazdów LHV, zwłaszcza na trasach międzynarodowych, może pomóc w rozwiązaniu obecnego i przyszłego problemu niedoboru kierowców. To sytuacja, w której wszyscy zyskują" – powiedział Aat van der Meer.

Według Raimondo przyszłość długich pojazdów ciężarowych wygląda obiecująco: „Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby zestawów ecocombi, których już jeździ całkiem sporo. Przyczyniają się do tego z pewnością rosnące ceny oleju napędowego i wspomniane już oszczędności. Dlatego obecnie pracujemy nad uruchomieniem kolejnej linii ecocombi do Niemiec”.

Koncentracja na efektywności i innowacjach

Poprawa efektywności procesów jest również częścią długoterminowej strategii ochrony klimatu, w ramach której DACHSER koncentruje się na sprawnej logistyce i innowacjach technologicznych. Firma wierzy, że jest to najlepszy sposób na utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej 2 stopni Celsjusza ustalonego w ramach porozumienia paryskiego. To także szansa na osiągnięcie celów klimatycznych określonych przez Unię Europejską i wielu krajów w perspektywie średnio- i długoterminowej. W tym zakresie DACHSER współpracuje z klientami i partnerami, którym również zależy na rozwoju logistyki w kierunku technologii nisko- i bezemisyjnych. DACHSER prowadzi działania na rzecz ochrony klimatu w czterech kluczowych obszarach: wydajności procesów, efektywności energetycznej, badaniach i rozwoju oraz obywatelstwa korporacyjnego, które dotyczy zaangażowania na rzecz społeczeństwa.

Kontakt Renata Krukowska