Cofnij
Informacje o rynku Aktualności

DACHSER osiąga dobre wyniki w badaniu satysfakcji klientów

Firma DACHSER, we współpracy z niezależnym instytutem badań rynkowych, od ponad dziesięciu lat prowadzi badanie satysfakcji klientów. Najnowsze badanie, przeprowadzone latem 2022 roku, potwierdza dobre wyniki z poprzednich lat. Emocjonalna lojalność wobec rodzinnej firmy jest szczególnie wysoka.

DACHSER regularnie i systematycznie bada zadowolenie klientów.

W globalnym badaniu wzięli udział dotychczasowi klienci. Potwierdzili oni niezmiennie wysoki poziom zadowolenia ze współpracy z firmą DACHSER. W porównaniu z innymi dostawcami usług w sektorze B2B firma DACHSER zajmuje miejsce w  trzeciej dziesiątce, a więc znacznie powyżej średniej. Badanie jest przeprowadzane regularnie i systematycznie, aby uzyskać wiarygodny obraz nastrojów klientów. Na tej podstawie firma DACHSER może stale analizować swoje usługi, dostosowywać je i stale doskonalić).

W badaniu ilościowym, przeprowadzonym online przy użyciu powszechnie stosowanej metody CAWI, udział wzięło około 19 proc. stałych klientów firmy z całego świata. Dla firmy DACHSER ważne jest, aby zarówno badanie, jak i analiza spełniały naukowe standardy obiektywności i rzetelności.

Relacja emocjonalna jako główny czynnik satysfakcji

Wyniki badania pokazały, że kluczowymi czynnikami wpływającymi na wysoki poziom zadowolenia są bliskie relacje biznesowe i zdobyte zaufanie. Ponadto klienci rozumieją trudne czasy w logistyce, ale jest też miejsce na konstruktywne uwagi i konkretne podejście do rozwiązań, na przykład w obsłudze klienta. Z drugiej strony ankietowani  wyraźnie chwalili na przykład serwis, a także życzliwość oraz kompetencje pracowników i kierowców, które podkreślali jako wyróżniki w stosunku do innych usługodawców.

Na podstawie wyników badania satysfakcji klientów firma DACHSER opracowuje konkretne zalecenia dotyczące działań dla obszarów biznesowych i oddziałów w celu utrzymania usług na niezmiennie wysokim poziomie i ich ciągłego doskonalenia.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz