Bezpieczeństwo informacji w firmie DACHSER

Niedostatecznie chronione informacje stanowią znaczny czynnik ryzyka, zagrażający nawet istnieniu przedsiębiorstwa, ponieważ stanowią cel coraz częstszych cyberataków. W logistyce, która w wielu punktach jest szczególnie zależna od sprawnie działającego IT, niezawodne i bezpieczne łańcuchy dostaw są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego ochrona danych jest dla firmy DACHSER najwyższym priorytetem.

Obecnie coraz więcej ukierunkowanych i coraz bardziej profesjonalnych ataków hakerów odbywa się za pomocą tzw. ataków ransomware. Hakerzy przenikają do systemów informatycznych firm przez luki w zabezpieczeniach, szyfrują ważne dane, takie jak informacje o pracownikach lub dane finansowe, grożą opublikowaniem wrażliwych danych i żądają okupu w zamian za klucz. Oprócz okupu wiąże się to z wysokimi kosztami odtworzenia systemów informatycznych po takim ataku. Im większe znaczenie cyfrowej części firmy, tym większe zagrożenie wartościowe.

Logistyka jest również jedną z branż, która jest szczególnie zależna od funkcjonującego IT: Wysoce złożone i wysoce zoptymalizowane łańcuchy wartości mogą funkcjonować w zdigitalizowanym świecie tylko wtedy, gdy odpowiadające im informacje są przetwarzane w sposób ciągły, prawidłowy, poufny i zgodny z globalnymi wymogami prawnymi równolegle z przepływem towarów. Dlatego również w logistyce w ostatnich latach znacznie wzrosło znaczenie bezpieczeństwa informacji.

Firma DACHSER jest tego świadoma i dlatego oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa informacji, co jest również głównym zadaniem nowej jednostki wykonawczej IT & Development. DACHSER IT był również jednym z pierwszych dostawców usług logistycznych, którzy otrzymali certyfikat ISO/IEC 27001, wiodącą międzynarodową normę dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), a tym samym najważniejszy certyfikat bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ponadto firma DACHSER podejmuje środki organizacyjne, techniczne i konstrukcyjne w celu ochrony danych klientów, regularnie inwestuje w bezpieczeństwo własnych systemów oraz przeprowadza coroczne audyty w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i odnowienia certyfikatów. Aspekty organizacyjne obejmują uzgodnienia dotyczące poufności ze stronami trzecimi, wytyczne dla użytkowników IT, bezpieczne połączenie mobilnych stacji roboczych, wdrożenie ustawy o bezpieczeństwie IT i GDPR lub kompleksową organizację awaryjną między IT a operacjami. Środki techniczne obejmują: ochronę przed wirusami, obronę przed spamem, fail-safer, planowanie awaryjne i regularne tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych krytycznych. Funkcjonowanie niezależnych, najnowocześniejszych, równoległych centrów danych, wysoki standard bezpieczeństwa w oddziałach, czy systemy zapasowe zapewniające zasilanie zdecentralizowanego systemu informatycznego to jedne z działań konstrukcyjnych, które DACHSER wdraża w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji.

Dane klientów w firmie DACHSER są chronione w szczególności poprzez szyfrowanie transmisji na wszystkich drogach dostępu i podlegają koncepcji autoryzacji w celu ochrony przed nieuprawnionym przeglądaniem lub manipulowaniem.

Dzięki tym kompleksowym środkom zapobiegamy stratom ekonomicznym, chronimy siebie i naszych klientów przed awariami systemów oraz atakami hakerów, a także oferujemy bezpieczne i godne zaufania przetwarzanie danych w całym łańcuchu transportowym.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Bernadeta Forgacz