Aktualna sytuacja na  rynku wykwalifikowanej kadry w logistyce

Logistyka jest branżą wymagającą dużej ilości personelu. Szczególnie w tym sektorze sytuacja na rynku wykwalifikowanej kadry jest obecnie coraz trudniejsza, co sprawia, że znalezienie, wyszkolenie i zatrzymanie pracowników w dłuższej perspektywie staje się dużym wyzwaniem. Poniżej przedstawiamy przegląd aktualnej sytuacji rynkowej.

Pandemia związana z Covid – 19 oraz jej skutki wpłynęły również na warunki pracy w logistyce, pogłębiając istniejący już niedobór wyszkolonych specjalistów - zwłaszcza zawodowych kierowców i pracowników magazynowych. Ze względu na pracę w trybie zmianowym, wyższe wskaźniki absencji i wzmożone środki ostrożności, konieczne było zwiększenie zapotrzebowania na personel i sprzęt, co znalazło również odzwierciedlenie w kosztach osobowych. Szczególnie kierowcy zawodowi odczuli skutki ograniczonego dostępu do urządzeń sanitarnych na postojach,  zatorów na granicach czy zamkniętych punktów gastronomicznych.  Pomimo tych niekorzystnych czynników zewnętrznych firmie DACHSER udało się utrzymać wysoki poziom świadczonych usług w czasie pandemii dzięki dobrej organizacji i skutecznemu zaplanowaniu wszystkich działań z wyprzedzeniem.

Niemniej jednak, w szczególności niedobór personelu pozostaje poważnym i dużym wyzwaniem, ponieważ sytuacja na rynku szkoleń w branży transportowej również staje się coraz trudniejsza. Liczba kandydatów, a także liczba zawartych umów szkoleniowych w sektorze transportu już drastycznie spadła. Wielu absolwentów szkół woli kontynuować naukę. Również w tym przypadku pandemia ma wpływ na branżę: kontakt z firmami został znacznie ograniczony, a doradztwo zawodowe w szkołach zostało zredukowane do bardzo niskiego poziomu.

Aby przeciwdziałać niedoborom związanym z wykwalifikowanym personelem, firma DACHSER inwestuje w szkolenia pracowników we wszystkich grupach wiekowych  oraz chętnie poszukuje młodych talentów. DACHSER inwestuje również w modernizację floty, opiekę zdrowotną oraz poprawę warunków pracy w celu utrzymania wysokiej jakości prowadzonych procesów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa osobą kontaktową w oddziałach DACHSER, która udzieli szczegółowych informacji.

DACHSER na całym świecie
Skontaktuj się z nami
Kontakt Renata Krukowska