Kariera Mediaroom

Zgodność z przepisami prawa o handlu zagranicznym – Odprawa celna i bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Aby zagwarantować obsługę handlu pod względem prawnym i organizacyjnym, DACHSER oferuje szereg usług w łańcuchu dostaw. Specjaliści ds. zgodności z przepisami prawa o handlu zagranicznym pomogą w dostosowaniu się do globalnych przepisów celnych, przepisów bezpieczeństwa, a także zabezpieczą przepływ towarów. Od początku mamy relacje partnerskie z naszymi klientami. Naszym klientom zapewniamy ciągłe aktualizacje w zakresie inicjatyw dotyczących transportu i odprawy celnej.

Bezpieczeństwo stanowi najważniejszy aspekt transportu lotniczego. Jako że kwestie bezpieczeństwa stają się coraz bardziej złożone, pomagamy w dostosowaniu się do wszelkich wymogów. Procesy logistyczne w DACHSER są ujednolicone na całym świecie, a także stale oceniane i poddawane audytom przez niezależne instytucje.

Zwłaszcza w przypadku importów do USA, globalne firmy transportowe muszą podporządkować się wyjątkowo surowym przepisom, jako że służby celne zaostrzyły prawo w świetle terroryzmu. Nasi specjaliści bezpieczeństwa celnego są doskonale przeszkoleni i pomogą w szybkim i bezpiecznym transporcie towarów do USA. Poprzez poprawne wypełnienie wszelkich wymogów handlowych, pomagamy klientom w dotrzymaniu terminów dostawy i uniknięciu kar, zniszczenia reputacji, a nawet kary więzienia.

Usługi w zakresie bezpiecznego przepływu towarów na świecie

Usługa DACHSER 10+2

Zgodnie z wymogami ISF 10+2, przekazujemy służbom celnym poufne dane o przesyłce. Wykorzystujemy do tego platformę zatwierdzoną przez służby celne USA. Zajmiemy się obsługą ISF 10+2 nawet w przypadku wyboru innego usługodawcy.

Europejskie bezpieczeństwo lotnicze

Jako regulowany agent, pomożemy w dostosowaniu się do bezpiecznego łańcucha dostaw oraz zapewnimy doradztwo na temat certyfikacji jako „znany nadawca”.

DACHSER USA: certyfikat C-TPAT

Oddział DACHSER USA od listopada 2005 roku posiada certyfikat C-TPAT. Zapewnia to uproszczoną odprawę oraz szybszą obsługę celną w USA.

Kontrola frachtu lotniczego

Przeprowadzimy wszystkie niezbędne kontrole bezpieczeństwa przed wysyłką towaru frachtem lotniczym. 

Formularze bezpieczeństwa towaru

Przesyłamy drogą elektroniczną wszelkie dane do obsługi celnej, zgodnie z wymogami kraju docelowego.

Klasyfikacja ładunku TSA (USA)

Zgodnie z wymogami amerykańskiej Administracji ds. Bezpieczeństwa Transportu (Transportation Security Administration, TSA), zajmujemy się klasyfikacją frachtów lotniczych w samolotach pasażerskich. Dotyczy to wszystkich przesyłek w lotach do USA, z USA lub w granicach USA. Kontrola przeprowadzana jest dla każdej przesyłki w Certyfikowanych Stacjach Kontroli (CCSF).

Plomby zabezpieczające

W przypadku takiej konieczności, zabezpieczamy transportowane towary plombami, które spełniają standardy ISO/PAS-17712. Po załadowaniu, zabezpieczamy plombą wszystkie kontenery płynące do USA transportem oceanicznym. Zabezpiecza to towar przed nieupoważnionym dostępem i pozwala zidentyfikować wszelkie manipulacje. 

Kodeks ISPS

Kodeks ISPS, kompleksowy zbiór środków do ochrony przed atakami na statki oraz obiekty portowe, zabezpiecza międzynarodowe łańcuchy dostaw w niezwykle skuteczny sposób. Ponadto, władze portu mają prawo do kompleksowych kontroli oraz działań takich jak ograniczenia dostępu, wdrażanie własnych procesów bezpieczeństwa oraz izolacja obszaru portu.

Bezpieczeństwo ładunków niebezpiecznych

W pełni stosujemy się do przepisów IATA dotyczących postępowania z ładunkami niebezpiecznym w transporcie lotniczym oraz Międzynarodowego Kodeksu Ładunków Niebezpiecznych (IMDG), który reguluje transport towarów niebezpiecznych w transporcie morskim.

Status Authorized Economic Operator (AEO)

Jako operator AEO, posiadamy pełne zaufanie międzynarodowych służb celnych. W związku z tym, jako partner logistyczny gwarantujemy ułatwienia podczas kontroli celnej oraz uproszczoną, szybszą obsługę celną.

Więcej na ten temat

Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
Więcej
Bezpieczeństwo celne
Więcej