Kariera Mediaroom

Usługi dodane – większa wartość przez outsourcing

W ramach usług dodanych zapewniamy liczne usługi dodatkowe dla optymalizacji wszystkich etapów łańcucha dostaw. Nasze kompleksowe usługi dodane zostały opracowane tak, by uczynić logistykę klientów DACHSER jeszcze wydajniejszą i skuteczniejszą – a ich cały biznes jeszcze bardziej elastyczny i sprawny. Poprzez outsourcing usług dodanych w ramach magazynowania, klienci zyskują cenne zasoby, które pozwalają na rozwijanie ich podstawowej działalności.

Oprócz obszernej oferty ujednoliconych usług, na życzenie zapewniamy też indywidualne usługi dodane, które dostosowujemy do konkretnych wymogów. Wszystkie procesy kontrolowane są przez wewnętrzny system zarządzania magazynowego Mikado.

Nasze usługi dodane

  • Pakowanie mieszane 
  • Montaż ekspozycji
  • Etykietowanie
  • Wielopaki
  • Opakowania
  • Montaż produktu
  • Sampling
  • Opakowania specjalne