Kariera Mediaroom

Informacje dotyczące ochrony danych

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas („DACHSER”) bardzo ważna. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, zawsze odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do firmy DACHSER. W przypadku gdy wspomniane są postanowienia RODO, w każdym przypadku zastosowanie mają również odpowiednie postanowienia innych krajowych przepisów o ochronie danych.

Nasza polityka prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto zawiera informacje na temat przysługujących użytkownikowi praw. W przypadkach, w których chcielibyśmy zaoferować użytkownikowi określone usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób i w których nie ma podstawy prawnej do koniecznego przetwarzania danych osobowych w tych okolicznościach, uzyskamy zgodę użytkownika.

Prawa osoby, której dane dotyczą, oraz zgłaszanie incydentów związanych z ochroną danych

Użytkownik może wykonywać swoje prawa jako osoba, której dane dotyczą – takie jak prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu – online tutaj. Incydenty związane z ochroną danych, takie jak nieautoryzowany dostęp, informacje, ujawnienie, przetwarzanie, utrata danych osobowych, można zgłaszać online tutaj.

1. Administrator i inspektor ochrony danych

Osobą odpowiedzialną dla celów prawa o ochronie danych jest jak poniżej:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Niemcy

Tel.: +49 831 5916 0

Faks: +49 831 5916-1312

info@dachser.com

www.dachser.de

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych w firmie DACHSER SE:

DACHSER SE

Inspektor ochrony danych

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Niemcy

data.protection@dachser.com

 

2. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Niniejsza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy jest odwiedzana. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika na serwerze. Dane, które mogą być rejestrowane, to:

(1) Stosowane typy i wersje przeglądarek,

(2) System operacyjny używany przez system dostępu,

(3) Strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. odsyłacze),

(4) Podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej,

(5) Data i godzina dostępu do strony internetowej,

(6) Adres protokołu internetowego (IP),

(7) Dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz

(8) Inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma DACHSER nie wyciąga żadnych wniosków na temat użytkownika. Profilowanie nie ma miejsca. Informacje te są nam natomiast potrzebne w celu poprawnego dostarczania treści naszej strony internetowej, optymalizacji treści naszej strony internetowej, a także reklam na niej, zapewnienia długoterminowej niezawodności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do postępowania karnego w przypadku cyberataku.

Te anonimowo uzyskane dane i informacje są wykorzystywane statystycznie przez firmę DACHSER w celu zwiększenia poziomu ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie. Przechowujemy zanonimizowane dane z plików dziennika na serwerze oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez użytkownika. Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO.

3. Przetwarzanie danych podczas kontaktu

Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresu e-mail podanego w informacjach o firmie. W przypadku skontaktowania się z firmą DACHSER za pośrednictwem jednego z tych kanałów automatycznie przechowujemy podane dane osobowe. Takie dane osobowe przekazane firmie DACHSER dobrowolnie będą przechowywane w celu przetworzenia żądania użytkownika lub skontaktowania się z nim.

Firma DACHSER przydziela zapytania i związane z nimi dane osobowe do przetwarzania i wykorzystania właściwemu organowi w ramach Grupy DACHSER, zazwyczaj krajowej spółce zależnej w kraju wnioskodawcy, i wymienia z nią dane. Na przykład zapytania i odpowiadające im dane ze strony internetowej dla Szwajcarii (www.dachser.com/ch) są wymieniane z krajową spółką zależną DACHSER w Szwajcarii (DACHSER Spedition AG). W tym kontekście dane mogą być również przekazywane do krajowych spółek zależnych w krajach trzecich.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, a we wszystkich innych przypadkach ochrona uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. W przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego podstawą prawną jest art. 49, ust. 1, lit. b) RODO.

4. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej DACHSER użytkownicy mają możliwość subskrybowania newsletterów DACHSER (np. „eLetter”). O tym, które dane osobowe są przekazywane firmie DACHSER podczas subskrypcji newslettera, decyduje używana w tym celu maska wprowadzania danych.

Firma DACHSER wykorzystuje newsletter do regularnego informowania klientów i partnerów biznesowych o nowościach dotyczących naszych usług i produktów, aktualnych komunikatach prasowych, informacjach o naszej marce i treściach aktualnie dostępnych na naszej stronie internetowej. Newsletter może zostać otrzymany przez osobę, której dane dotyczą, tylko jeśli:

(1) osoba, której dane dotyczą, ma poprawny adres e-mail oraz

(2) osoba, której dane dotyczą, zarejestrowała się w celu otrzymywania biuletynu. Zgodnie z przepisami prawa na każdy adres e-mail podany po raz pierwszy przez osobę, której dane dotyczą, zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem subskrypcji newslettera. Jest to procedura podwójnego wyrażenia zgody. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail autoryzował otrzymywanie newslettera jako osoba, której dane dotyczą. Podstawą prawną do wysyłania newslettera jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO.

Podczas rejestracji do otrzymywania newslettera przechowujemy adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) do systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc śledzić (ewentualne) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie, a zatem służy jako ochrona prawna dla firmy DACHSER. W ramach wysyłania newslettera DACHSER będzie korzystać z usług Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Niemcy, aby gromadzić, przetwarzać, wykorzystywać lub przechowywać dane w związku z tym celem.

Dane osobowe gromadzone w kontekście subskrypcji newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

 • Wysyłanie newslettera
 • Doradztwo i reklama
 • Projektowanie newslettera zgodnie z wymaganiami
 • Kompilowanie tematów newslettera w sposób, który jest odpowiedni dla zainteresowań użytkownika

Subskrybenci newslettera mogą być również informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi newslettera lub rejestracji w tym zakresie, np. o zmianach w ofercie newslettera lub zmianach warunków technicznych.

Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam w celu wysyłania newslettera, może zostać wycofana w dowolnym momencie. Łącze umożliwiające wycofanie zgody znajduje się w każdym newsletterze. Możliwe jest również bezpośrednie wyrejestrowanie się w dowolnym momencie poprzez poinformowanie firmy DACHSER o danych kontaktowych wymienionych w punkcie 1.

5. Śledzenie newsletterów

Nasze newslettery zawierają „piksele śledzące”. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy plików dziennika. Umożliwia to statystyczną ocenę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. Na podstawie umieszczonego piksela śledzącego firma DACHSER może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki w wiadomości e-mail zostały otwarte przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez firmę DACHSER w celu optymalizacji wysyłania newsletterów i lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie odwołać deklarację zgody złożoną osobno w tym celu za pośrednictwem procedury podwójnej zgody. Po odwołaniu dane osobowe zostaną usunięte przez firmę DACHSER. Wyrejestrowanie się z otrzymywania newslettera jest automatycznie traktowane przez firmę DACHSER jako rezygnacja.

6. Pliki cookie

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są tworzone i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki plikom cookie firma DACHSER może świadczyć bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, co nie byłoby możliwe bez użycia plików cookie. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Dla przykładu, użytkownicy stron internetowych, które wykorzystują pliki cookie, nie muszą ponownie wprowadzać swoich danych logowania za każdym razem, gdy odwiedzają tę stronę, ponieważ zadanie to jest przejmowane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika.

7. Narzędzie do analityki internetowej etracker

Dostawca tej strony korzysta z usług etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com) do analizy danych dotyczących użytkowania. Domyślnie etracker nie używa plików cookie. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na ustawienie analitycznych plików cookie (statystycznych plików cookie), używane są pliki cookie, które umożliwiają analizę statystyczną korzystania z tej witryny przez odwiedzających, a także wyświetlanie treści związanych z użytkowaniem lub reklam. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie narzędzia etracker nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane generowane przez narzędzie etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker wyłącznie w Niemczech w imieniu dostawcy tej strony internetowej i dlatego podlegają restrykcyjnym niemieckim i europejskim przepisom i standardom ochrony danych. etracker został niezależnie przetestowany, certyfikowany i ePrivacyseal otrzymał znak jakości w zakresie ochrony danych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa określonych w art. 6, ust. 1, lit. f) (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Naszym celem w rozumieniu RODO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej strony internetowej. Ponieważ prywatność osób odwiedzających naszą stronę jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić powiązanie z konkretną osobą, takie jak adres IP, login lub identyfikator urządzenia, zostaną zanonimizowane lub pseudonimizowane tak szybko, jak to możliwe. Nie następuje żadne inne wykorzystanie, łączenie z innymi danymi ani przekazywanie podmiotom trzecim.

Ustawienie w przeglądarce opcji „brak śledzenia” automatycznie wyklucza możliwość śledzenia użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wyżej wymienionego przetwarzania danych.

8. Hosting podcastów Podigee

Korzystamy z usługi hostingu podcastów serwisu Podigee od dostawcy Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Niemcy. Podcasty są ładowane przez Podigee lub przesyłane przez Podigee. 

Korzystanie z nich jest oparte na naszych uzasadnionych interesach, tj. interesie w bezpiecznym i skutecznym dostarczaniu, analizie i optymalizacji naszej oferty podcastów zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. 

Podigee przetwarza adresy IP i informacje o urządzeniach w celu umożliwienia pobierania/odtwarzania podcastów oraz określenia danych statystycznych, takich jak liczba odsłuchań. Dane te zostaną zanonimizowane lub spseudonimizowane przez serwis Podigee przed ich zapisaniem w bazie danych, chyba że jest to wymagane w celu dostarczenia podcastów. 

Dodatkowe informacje i opcje zgłaszania sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Podigee: https://www.podigee.com/pl/about/privacy 

9. DACHSER Platform

Firma DACHSER oferuje usługi za pośrednictwem narzędzia DACHSER Platform na swojej stronie internetowej. Podstawowe funkcje DACHSER Platform obejmują określanie kosztów frachtu online, rejestrowanie zleceń transportowych i śledzenie przesyłek za pomocą funkcji Tracking & Tracing.

DACHSER przydziela rejestracje na DACHSER Platform i związane z nimi dane osobowe wymagane do przetwarzania i użytkowania właściwemu podmiotowi w ramach DACHSER Group, zazwyczaj krajowemu oddziałowi spółki krajowej wnioskodawcy, i wymienia te dane z tym właściwym podmiotem. Na przykład rejestracje i dane wykorzystywane do rejestracji na DACHSER Platform na szwajcarskiej stronie internetowej (www.dachser.com/ch) są wymieniane ze spółką krajową DACHSER w Szwajcarii (DACHSER Spedition AG). W tym kontekście dane mogą być również przekazywane spółkom krajowym w krajach trzecich. Aplikacje DACHSER Platform mogą być używane przez użytkowników z indywidualną rejestracją lub bez niej. Po rejestracji odpowiednia firma krajowa aktywuje użytkownika po pomyślnym uwierzytelnieniu. Zarejestrowani użytkownicy mają więcej „danych uwierzytelniających” niż użytkownicy niezarejestrowani, tj. zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do bardziej rozbudowanych usług. Dane osobowe przesyłane do firmy DACHSER są określane przez odpowiedni ekran wejściowy używany do rejestracji.

Wyłącznym celem wykorzystywania danych podczas korzystania z DACHSER Platform jest świadczenie wyżej wymienionych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych podczas przygotowywania lub wykonywania umów jest Art. 6 (1) (b) RODO, a we wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest ochrona uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO. Podstawą prawną przekazywania danych do państwa trzeciego jest art. 49 (1) (b) RODO.

10. eLogistics

DACHSER oferuje usługi na swojej stronie internetowej w ramach narzędzia eLogistics. Podstawowe funkcje portalu eLogistics obejmują ustalanie kosztów frachtu online, rejestrowanie zleceń transportowych oraz śledzenie przesyłek za pomocą funkcji tracking & tracing.

DACHSER przydziela rejestracje eLogistics i powiązane dane osobowe do przetwarzania i wykorzystania właściwemu organowi w ramach Grupy DACHSER, zazwyczaj krajowemu oddziałowi spółki zależnej w kraju wnioskodawcy, i wymienia z nim dane. Na przykład rejestracje i dane wykorzystywane do rejestracji w systemie eLogistics na stronie internetowej dla Szwajcarii (www.dachser.com/ch) są wymieniane z krajową spółką zależną DACHSER w Szwajcarii (DACHSER Spedition AG). W tym kontekście dane mogą być również przekazywane do krajowych spółek zależnych w krajach trzecich. Aplikacje eLogistics mogą być używane przez użytkowników bez lub po indywidualnej rejestracji. W przypadku rejestracji odpowiednia krajowa spółka zależna aktywuje użytkownika po pomyślnym uwierzytelnieniu. Po zarejestrowaniu użytkownicy mają do dyspozycji więcej „uprawnień” w porównaniu do korzystania bez rejestracji, tj. użytkownicy mogą uzyskać dostęp do bardziej rozbudowanych usług. Dane osobowe przesyłane do firmy DACHSER są określane przez odpowiednią maskę wejściową używaną do rejestracji.

Celem, dla którego dane są wykorzystywane podczas uzyskiwania dostępu do usług eLogistics, jest wyłącznie świadczenie wyżej wymienionych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, a we wszystkich innych przypadkach ochrona uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. W przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego podstawą prawną jest art. 49, ust. 1, lit. b) RODO.

11. Mapy Google

Niniejsza strona korzysta z usługi mapowania Map Google Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jednostka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Usługa umożliwia nam wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i pozwala na wygodne korzystanie z funkcji mapowania.

Odwiedzając naszą stronę internetową, Google otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane, o których mowa w sekcji 2. Dzieje się tak zarówno wtedy, gdy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, jak i wtedy, gdy konto użytkownika nie istnieje. Jeśli użytkownik jest zalogowany w usłudze Google, jego dane zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta. Jeśli użytkownik nie chce, aby te dane zostały przypisane do jego profilu w Google, musi wylogować się przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku lub projektowania swojej witryny internetowej pod kątem zapotrzebowania. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu dostarczania reklam dostosowanych do zapotrzebowania i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki, należy zapoznać się z polityką prywatności dostawcy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika przy użyciu Map Google jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. Przekazywanie danych do krajów trzecich bez decyzji dotyczącej adekwatności opiera się na uznanych standardowych klauzulach umownych. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj oraz tutaj.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć pod adresemPolityka prywatności Google. 

12. Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych („wtyczki”) z serwisów Facebook, Twitter, YouTube, Xing i LinkedIn. Używamy wtyczek w szczególności w celu umożliwienia udostępniania treści na naszej stronie internetowej innym użytkownikom sieci społecznościowych lub kierowania ich do takich treści. Dostawcę danej wtyczki można rozpoznać po jej logo lub pierwszych literach.

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nie przekazujemy żadnych danych osobowych dostawcom wtyczek. Jeśli jednak użytkownik kliknie podświetlone pole, jego dane osobowe zostaną przesłane bezpośrednio do dostawcy danej wtyczki i będą przez niego przetwarzane – możliwe, że obejmie to kraje trzecie, np. Stany Zjednoczone. Po kliknięciu pola wtyczki otwiera się nowe okno przeglądarki i wyświetla się strona dostawcy danej sieci społecznościowej. Dane są przesyłane do dostawcy danej wtyczki niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto w sieci społecznościowej dostawcy wtyczki. Jeżeli użytkownik jest zalogowany u dostawcy wtyczki, jego dane zebrane na naszej stronie zostaną bezpośrednio przypisane do istniejącego konta u dostawcy wtyczki.

Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem wtyczek, ani nie jesteśmy informowani o pełnym zakresie gromadzenia danych, celach przetwarzania lub okresach przechowywania. Według dostawcy wtyczek przesyłane dane obejmują między innymi informacje na temat przeglądarki użytkownika, odwiedzanych stron internetowych oraz daty i godziny wizyty. Dostawcy wtyczek przetwarzają te informacje na przykład w celu tworzenia profili użytkowników i wyświetlania reklam na żądanie. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym musi skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczki, aby skorzystać z prawa do sprzeciwu. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych i w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych odpowiednich dostawców.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika przy użyciu wtyczek społecznościowych jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. Podczas korzystania z usług oferowanych przez serwisy Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn dane mogą być przekazywane do krajów trzecich na całym świecie, takich jak Stany Zjednoczone. W takich przypadkach zapewnimy odpowiedni poziom ochrony danych w celu spełnienia wymogów prawa europejskiego. Zazwyczaj odbywa się to przy użyciu przyjętych standardowych klauzul umownych i innych odpowiednich gwarancji.

13. Przekazywanie danych stronom trzecim

Dostęp do danych osobowych jest możliwy z technicznego punktu widzenia dla usługodawców i partnerów umownych, z których usług korzystamy w celu obsługi naszych witryn internetowych. Zewnętrzni dostawcy są zobowiązani do wykorzystywania danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu świadczenia zamówionych przez nas usług lub w inny sposób zgodnie z naszymi instrukcjami.

W celach określonych w niniejszej polityce prywatności firma DACHSER będzie przekazywać dane osobowe użytkowników w ramach Grupy DACHSER i udostępniać je odpowiednim krajowym spółkom zależnym. Spółki DACHSER znajdują się również poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Firma DACHSER jest odpowiedzialna za informowanie użytkownika o jego prawach jako osoby, której dane dotyczą, w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Zapytania i skargi dotyczące danych osobowych można kierować do firmy DACHSER. Inne spółki DACHSER należące do Grupy DACHSER, które również przetwarzają dane osobowe użytkownika, współpracują z nami i wspierają nas w udzielaniu odpowiedzi na takie wnioski lub skargi.

Poza powyższymi przypadkami przekazywania danych nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, takim jak inne firmy lub organizacje, chyba że użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę lub przekazanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika strony internetowej.

14. Czas przechowywania danych

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu regularnie usuwamy odnośne dane, pod warunkiem, że nie są one już potrzebne do realizacji umowy lub jej zawarcia.

Jeśli cel przechowywania wygaśnie lub upłynie okres przechowywania określony przez ustawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są regularnie blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

15. Prawa użytkownika

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma prawo do korzystania z praw określonych w art. 15–21 RODO przysługujących mu wobec firmy DACHSER, jeśli spełnione są określone w nich warunki. Obejmuje to następujące prawa: prawo do informacji (art. 15 RODO), prawo do sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 i 22 RODO). Ponadto użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

16. Korzystanie z usługi Google Ads

Google Ads pozwala nam wyświetlać reklamy w wyszukiwarce Google, gdy użytkownicy wpisują określone wyszukiwane hasła w wyszukiwarce Google (kierowanie na słowa kluczowe). Google Ads jest usługą świadczoną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Używamy Google Ads do pomiaru liczby odwiedzin naszej witryny poprzez wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google oraz do oceny, które wyszukiwane hasła doprowadziły do umieszczenia naszych reklam. Śledzenie konwersji odbywa się wyłącznie za pomocą narzędzia do analizy stron internetowych etracker, które nie zawiera plików cookie i gromadzi wyłącznie dane statystyczne. Nie korzystamy z funkcji remarketingu, a użytkownik nie otrzyma od nas żadnych dodatkowych reklam po odwiedzeniu naszej witryny. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na optymalizacji naszej oferty online i naszych działań marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wyżej wymienionego przetwarzania danych.

 

17. Korzystanie z usług analitycznych Brightcove Analytics

O ile zgoda została udzielona dobrowolnie i można ją odwołać w dowolnym momencie, na niektórych stronach internetowych korzystamy z usługi „Video Cloud” firmy Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA („Brightcove“) w celu udostępniania i odtwarzania filmów wideo. Brightcove przejmuje przy tym hosting filmów wideo i udostępnia także odtwarzacz, który jest zintegrowany z filmami wideo na naszej stronie internetowej. W trakcie połączenia z serwerami Brightcove (jeżeli filmy wideo umieszczone na stronie internetowej są przez Państwa oglądane), dostawca stosuje pliki cookie i zbiera dane dotyczące urządzenia.

Technologie Brightcove wykorzystywane są między innymi do prezentowania Państwu filmów wideo firmy DACHSER, które są powiązane tematycznie z odpowiednimi stronami internetowymi. Ponadto usługa Brightcove Analytics umożliwia analizę dostępu użytkowników do udostępnianych treści wideo w celu poprawy atrakcyjności i funkcjonalności strony internetowej. W tym celu Brightcove stosuje pliki cookie i gromadzi dane dotyczące urządzenia (np. informacje o przeglądarce), między innymi także adresy IP użytkowników, uzyskujących dostęp do udostępnianych treści wideo. Są one zapisywane bezpośrednio po ich pobraniu w pseudonimizowanej formie i nie są personalizowane. Brightcove zasadniczo nie zapisuje danych osobowych użytkowników.

Politykę prywatności firmy Brightcove można znaleźć tutaj: https://www.brightcove.com/de/legal/privacy

Podstawę prawną korzystania z usługi Brightcove Analytics stanowi zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO. Sprzeciw wobec korzystania z usługi można wyrazić poprzez „Ustawienia prywatności” bez utraty podstawowych funkcjonalności strony internetowej.

Podjęliśmy niezbędne środki zgodnie z art. 44 nn. RODO w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w kraju odbiorcy.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla partnerów handlowych

Informacje dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

1. Definicje
Oświadczenie DACHSER Sp. z o.o. o ochronie danych osobowych opiera się na definicjach, które zastosował europejski ustawodawca przy wydawaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W związku z tym prosimy odnieść się do definicji zawartych w art. 4 RODO. RODO jest dostępne tutaj.

2. Nazwa i adres administratora i inspektora ochrony danych
Funkcję administratora w rozumieniu RODO, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych regulacjach dotyczących ochrony danych pełni:

DACHSER Sp. z o.o., Sosnowiec 15B, 95-010 Stryków, Polska, Tel.: +48 42 279 02 00, E-mail: dachser.lodz@dachser.com, Strona internetowa: www.dachser.pl

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych DACHSER Sp. z o.o.
DACHSER Sp. z o.o., E-mail: rodo.lodz@dachser.com

3. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

3.1 Zakres przetwarzania danych osobowych
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych partnerów handlowych zasadniczo tylko w zakresie wymaganym do zawierania umów lub realizacji naszych zamówień i umów. Po spełnieniu zobowiązań umownych przetwarzamy dane wyłącznie po uzyskaniu zgody. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy wcześniejsze uzyskanie zgody jest niemożliwe z przyczyn faktycznych lub gdy przetwarzanie danych jest dozwolone bądź określone na mocy przepisów ustawowych.

3.2 Postępowanie z danymi osobowymi
Gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych jest zasadniczo zabronione, chyba że norma ustawowa wyraźnie dopuszcza posługiwanie się danymi osobowymi. Zgodnie z RODO dane osobowe mogą być zasadniczo gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane:

 • w ramach istniejącego stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą;
 • w trakcie zawierania lub realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą;
 • o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przedmiotowe czynności.

3.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszym przedsiębiorstwie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub przez stronę trzecią oraz gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3.4 Kategorie grup osób, których dane dotyczą, oraz ich danych
Na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej oraz wypełnienia wszelkich powiązanych zobowiązań wyróżnia się, o ile jest to wymagane, następujące kategorie danych:

 • dane klientów i ich osób kontaktowych oraz przekazane przez klientów dane ich klientów, o ile są one niezbędne do realizacji zleceń i obsługi klientów;
 • dane usługodawców, dostawców i ich osób kontaktowych, o ile są one niezbędne do realizacji zleceń wobec klientów, usługodawców i dostawców.

Podczas przetwarzania danych osobowych oraz postępowania ze zgromadzonymi danymi przestrzegamy podstawowych zasad wynikających z prawa do decydowania o wykorzystywaniu własnych danych oraz innych norm ochrony danych, a w szczególności prewencyjnej zasady zakazu, ograniczenia celu, zasady przejrzystości, obowiązków informacyjnych, zasad unikania przesyłu danych i minimalizacji danych oraz praw do sprostowania, blokowania i usuwania danych i prawa sprzeciwu wobec przetwarzania.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach dozwolonych przepisami prawnymi. Wymagane jest przy tym również spełnienie szczególnych warunków gromadzenia i przetwarzania danych wrażliwych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. Zasadniczo mogą być przetwarzane i wykorzystywane tylko takie informacje, które są niezbędne do wykonania obowiązków służbowych i są bezpośrednio powiązane z celem przetwarzania.

W przypadku, gdy inne podmioty żądają informacji dotyczących osób, których dane dotyczą, takie informacje są przekazywane bez zgody tych osób wyłącznie wtedy, gdy wynika to z obowiązku prawnego lub gdy przedsiębiorstwo ma uzasadniony i zgodny z prawem interes w przekazaniu danych i gdy tożsamość podmiotu żądającego nie pozostawia wątpliwości.

3.5 Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe są przekazywane wyłącznie do celów świadczenia zleconych usług logistycznych na rzecz stron trzecich uczestniczących w wykonaniu umowy, np. spółek zależnych, partnerów, podwykonawców. Dane osobowe podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług logistycznych mogą zostać przekazane osobie, która zleciła usługę logistyczną (np. potwierdzenie dostawy).

W szczególności zapewniamy, że nie będziemy sprzedawać ani w inny sposób wprowadzać na rynek pozyskanych danych osobowych.

3.6 Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane są przekazywane do państw trzecich wyłącznie do celów świadczenia zleconych usług logistycznych. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych dane niezbędne do wysyłki i dostarczania towarów klientom zleceniodawców są przekazywane wyłącznie spółkom krajowym i zagranicznym należącym do koncernu DACHSER i usługodawcom zewnętrznym. Przekazywanie danych do państwa trzeciego bez odpowiedniego poziomu ochrony danych jest dozwolone do celów wykonania umowy pomiędzy osobami, których dane dotyczą, a podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie, o ile przekazywanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.

3.7 Usługodawcy zewnętrzni / przetwarzanie zleceń / konserwacja
Z usługodawcami zewnętrznymi muszą zostać zawarte porozumienia zgodnie z art. 28 RODO lub unijnymi standardowymi klauzulami umownymi, o ile takie porozumienia są wymagane.

3.8 Koncepcja bezpieczeństwa IT
Oprócz przedsięwzięcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych koncern Dachser wydał dodatkowe wytyczne, które opierają się na zasadniczym znaczeniu bezpieczeństwa informacji.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) centrali DACHSER IT został certyfikowany w 2011 r. zgodnie z ISO 27001.

3.9 Usuwanie danych i okres przechowywania 
Dane osobowe osób, których dane dotyczą, zostają usunięte lub zablokowane, jak tylko przestanie istnieć cel przechowywania. Dane mogą być przechowywane dłużej, o ile europejski lub krajowy ustawodawca przewidział dłuższy okres przechowywania danych w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostają usunięte lub zablokowane również wtedy, gdy upłynął okres przechowywania określony we wspomnianych normach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych do celów zawarcia lub wykonania umowy.

4. Prawa osób, których dane dotyczą
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych są Państwo osobami, których dane dotyczą, w rozumieniu RODO oraz przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora:

4.1 Prawo dostępu
Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przez nas przetwarzane.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, mogą Państwo zażądać od administratora informacji na temat:

 • celów przetwarzania danych osobowych;
 • kategorii przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • zaplanowanego okresu przechowywania Państwa danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalenia tego okresu;
 • prawa do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa  do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkich dostępnych informacji dotyczących źródła danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
 • zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mogą Państwo zażądać również informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym mają Państwo prawo zostać poinformowani o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

4.2 Prawo do sprostowania danych
Przysługuje Państwu prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec administratora, jeżeli przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi niezwłocznie dokonać sprostowania.

4.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
 • jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać – z wyjątkiem przechowywania – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator poinformuje o tym Państwa, jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi kryteriami.

4. Prawo do usunięcia danych

4.4.1 Obowiązek usunięcia danych
Mają Państwo prawo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe, które Państwa dotyczą, nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe, które Państwa dotyczą, były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe, które Państwa dotyczą, muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4.4.2 Przekazywanie informacji stronom trzecim
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, które Państwa dotyczą, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że żądają Państwo, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

4.4.3 Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie występuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.5 Prawo do uzyskania informacji
Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do sprostowania lub usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania wobec administratora, administrator jest zobowiązany do poinformowania każdego odbiorcy, któremu ujawnione zostały dane osobowe, które Państwa dotyczą, o takim sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Administrator ma obowiązek poinformować Państwa o tych odbiorcach, jeżeli Państwo tego zażądają.

4.6 Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które Państwa dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, mają Państwo prawo zażądać, by dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4.7 Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 

Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, które Państwa dotyczą, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych, które Państwa dotyczą, nie wolno już przetwarzać do takich celów. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

4.8 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem;
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
 • opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i istnieją właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

4.10 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, narusza przepisy RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.