Kariera Mediaroom

DACHSER Chem Logistics: Partner w bezpiecznym przewozie substancji chemicznych i rozwiązaniach magazynowania

DACHSER Chem Logistics gwarantuje profesjonalne rozwiązania branżowe dla logistyki w branży chemicznej. Transportujemy i składujemy pakowane produkty chemiczne dla wielu branż przemysłu, takich jak tworzywa sztuczne, motoryzacja i branża tekstylna, a także rolnictwo i budownictwo. Nasi specjaliści opracują rozwiązania transportowe i magazynowania dopasowane do indywidualnych potrzeb dla wszystkich rodzajów produktów chemicznych, w tym materiałów niebezpiecznych.

DACHSER Chem Logistics łączy ujednolicone usługi logistyczne DACHSER z konkretnymi wymogami przemysłu chemicznego.

Obejmujemy tym również usługi w ramach DACHSER Contract Logistics. Umożliwia to naszym klientom pełny outsourcing logistyki w branży chemicznej i stworzenie globalnego łańcucha dostaw w ramach podejścia LLP.

Jednolite standardy jakości i bezpieczeństwa

Główne zalety naszych rozwiązań to kompleksowa globalna sieć oraz jednolite standardy we wszystkich oddziałach DACHSER. DACHSER Chem Logistics zapewnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, wykraczające poza wymogi prawne, a także wydajną, wspieraną komputerowo kontrolę transportu.

Nasza oferta usług dla logistyki w branży chemicznej

  • Globalne rozwiązania logistyczne: Rozbudowana europejska sieć transportowa z DACHSER European Logistics oraz szybki i elastyczny dostęp do wszystkich rynków sprzedaży i zaopatrzenia na całym świecie poprzez DACHSER Air & Sea Logistics oraz DACHSER Rail Services
  • Magazynowanie: Kompleksowe, zintegrowane rozwiązania, a także magazyny zaprojektowane specjalnie do składowania produktów chemicznych na terenie Europy z DACHSER Contract Logistics
  • Spójność systemów IT: Pełna przejrzystość i integracja dzięki stałym, niezawodnym i łatwo dostępnym informacjom 
  • Specjaliści ds. logistyki w branży chemicznej z doświadczeniem i obszerną wiedzą
  • Wysoki poziom kompetencji w globalnym transporcie materiałów niebezpiecznych
  • Specjalista ds. materiałów niebezpiecznych w każdym oddziale, koordynowany przez centralny dział ds. materiałów niebezpiecznych
  • Ujednolicone wytyczne ds. materiałów niebezpiecznych DACHSER oraz stały monitoring wdrażania oraz zgodności

Omówienie DACHSER Chem Logistics

Nasze standardy spełniają najwyższe wymogi branży chemicznej

Nasze szczegółowe, ujednolicone polityki bezpieczeństwa w pracy, ochrony zdrowia, środowiska i przeciwpożarowej tworzą podstawy dla spełniania wysokich wymogów branży chemicznej.

Nasze regulacje bezpieczeństwa w sieci transportowej oraz magazynach dalece wykraczają poza wymogi prawne.

Regularnie przeprowadzamy kontrole pojazdów i ładunków, a także szkolimy z obsługi materiałów niebezpiecznych (ADR). Używamy sprzętu do zabezpieczania ładunku, a także sprzętu do ratowania życia i odzieży ochronnej. Dzięki Systemowi Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości (SQAS) posiadamy jednolite standardy dla transportu i magazynowania, dzięki czemu spełniamy wymogi branży chemicznej.

Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia – nie tylko w transporcie materiałów niebezpiecznych

Zespół DACHSER Chem Logistics ze specjalistycznym doświadczeniem w branży zawsze chętnie służy pomocą. Scentralizowane zarządzanie materiałami niebezpiecznymi oraz ponad 200 regionalnych przedstawicieli ds. materiałów niebezpiecznych (ADR) gwarantują przestrzeganie specjalnych wymogów transportu materiałów niebezpiecznych. Każdego roku szkolimy około 15 500 pracowników ze specjalnych wymogów logistyki w branży chemicznej.

Jako wyłączny partner do współpracy w usługach transportowych, a także transporcie lotniczym i morskim German Chemical Industry Association (VCI) w Niemczech, utrzymujemy bliski kontakt z członkami związku, by określić przyszłe wymogi branży chemicznej już na wczesnym etapie i wdrożyć je w rozwiązania DACHSER Chem Logistics.

Wspierane poprzez IT procesy dla szybkiej i bezpiecznej realizacji zamówień

Nasze ujednolicone globalnie systemy IT gwarantują pełną przejrzystość i dużą elastyczność w zarządzaniu przesyłkami substancji chemicznych. Aby umożliwić szybką wymianę wiedzy i danych, zapewniamy stały dostęp go globalnej bazy danych materiałów niebezpiecznych poprzez sieć DACHSER IT; obejmuje to europejski transport drogowy, a także globalny fracht lotniczy i oceaniczny. Monitoring limitów ilościowych, materiałów zabronionych do transportu i składowania jest wspierany komputerowo. Nasze zintegrowane systemy IT gwarantują pełne śledzenie przesyłki. Ochrona danych jest certyfikowana zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 27001:2017. Funkcja Track & Trace zapewnia stały podgląd historii transportu towarów. Połączenie z centrum EDI gwarantuje płynny przepływ danych pomiędzy zainteresowanymi stronami – i maksymalizuje bezpieczeństwo oraz wydajność.

Kontakt Ewelina Staszewska-Kobiela DACHSER Chem Logistics