Kariera Mediaroom

Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym – Bezpieczeństwo przesyłek lotniczych

Kwestia bezpieczeństwa ma kluczową wagę przy globalnym transporcie lotniczym towarów. Spowodowane jest to ciągle nowymi przepisami i wytycznymi prawnymi. Specjaliści DACHSER pomogą zachować bezpieczeństwo łańcucha dostaw oraz udzielą porad w zakresie zmian w prawie. Zapewni to szybkie wdrożenie wszelkich koniecznych zmian, by wewnętrzne procesy klientów obejmowały nowe przepisy bezpieczeństwa.

Opracowujemy też logistykę kontraktową oraz rozwiązania logistyczne dopasowane do konkretnych wymagań dla bezpieczeństwa transportu lotniczego. Jako zewnętrzny operator logistyczny, zapewniamy godne zaufania usługi dodane dla logistyki kontraktowej. Główne korzyści usług dodanych to oszczędność kosztów, czasu i pracy. Nasza certyfikacja 3PL oznacza brak konieczności przeprowadzania kosztownych kontroli frachtu lub szkolenia załogi i audytów wymaganych przez Federalny Urząd Lotnictwa w Niemczech. W ramach 3PL zajmujemy się zarówno składowaniem towarów, jak i transportem lotniczym.

Kompleksowe metody klasyfikacji dla ochrony transportu lotniczego

DACHSER wykorzystuje liczne scentralizowane i zdecentralizowane metody klasyfikacji, by zagwarantować zgodność z wymogami zainteresowanych stron. Obejmują one kontrolę wizualną, wykrywacze śladowych ilości materiałów wybuchowych, psy do wykrywania materiałów wybuchowych oraz kontrole manualne. W Niemczech posiadamy też pięć własnych bramek rentgenowskich. Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa lotniczego pomogą w zaplanowaniu i transporcie przesyłek na całym świecie. Nasze procesy logistycznie są ujednolicone globalnie i podlegają stałej ocenie oraz audytom.

Nasze doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego

  • Gwarancja bezpieczeństwa transportu poprzez dokładne przestrzeganie wszystkich przepisów
  • Minimalizacja ryzyka przy załadunku i przewozie
  • Wdrożenie środków bezpieczeństwa, które wykraczają poza wymogi prawne
  • Niezawodna kontrola i obsługa przewozu materiałów niebezpiecznych
  • Specjalistyczna wiedza na temat przewozu materiałów niebezpiecznych do wszystkich lokalizacji i wszystkimi środkami transportu
  • Doradztwo na temat tworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw
  • Doradztwo na temat certyfikacji jako „znany nadawca”
  • Pomoc przy oficjalnych audytach