Kariera Mediaroom

Gotowi na Brexit

Nasz zespół projektowy ds. Brexitu przygotował kompleksowe rozwiązania, aby zapewnić płynność i bezpieczeństwo naszej sieci logistycznej do i z Wielkiej Brytanii.  Jednak wiele firm, które polegają na sprawnym transporcie swoich towarów , nie odrobiło jeszcze pracy domowej związanej z Brexitem. Firmy te muszą poczynić te przygotowania już teraz, jeśli chcą utrzymać zdolność operacyjną i łańcuch dostaw swoich Klientów.

Gotowi na Brexit
Gotowi na Brexit

W dniu 24.12.2020 r. zawarto porozumienie w sprawie przyszłej współpracy i handlu między UE a Wielką Brytanią. Kluczowym punktem jest to, że między UE a Wielką Brytanią nie będą pobierane żadne opłaty celne za dostawy towarów z obu terytoriów. Nie oznacza to jednak, że administracyjna odprawa celna zostanie zlikwidowana. W związku z tym nasi klienci muszą z wyprzedzeniem przedłożyć wszystkie dokumenty i informacje celne. W szczególności należy przedstawić dowód preferencyjnego pochodzenia towaru. Dopiero po zwolnieniu przesyłki przez zespół celny DACHSER może ona zostać przyjęta do wysyłki. 

Obowiązuje to od 01.01.2021 r. dla wszystkich przesyłek pomiędzy UE a Wielką Brytanią, wyłączone są jedynie przesyłki z UE do Irlandii Północnej.

Odprawy celne muszą być uporządkowane przed wysyłką

Dwa lata temu powołaliśmy zespół projektowy ds. Brexitu, posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do zapewnienia bezpiecznego przepływu towarów naszych klientów z i do Wielkiej Brytanii od 2021 roku. Ze względu na niepewny postęp rozmów, nasz zespół ekspertów musiał opracować odpowiednie koncepcje i rozwiązania. Ich celem było zapewnienie sprawnego transportu towarów niezależnie od wyniku politycznego, obejmującego warianty  zarówno twardego, jak i miękkiego Brexitu. Zwiększyliśmy również personel naszych zespołów celnych, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, aby móc zająć się wszystkimi dodatkowymi zadaniami, które będą związane z odprawą celną. Ponadto stworzyliśmy nowe rozwiązania informatyczne, które pozwalają naszym klientom na bezpieczne i efektywne zarządzanie procedurami celnymi. Jednak aktywny udział naszych klientów jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpiecznej i maksymalnie wydajnej obsługi procesów celnych. Tylko działając wspólnie możemy zoptymalizować nasze wysiłki i spełnić wszystkie wymogi celne tak, aby przesyłki sieciowe mogły być transportowane bezproblemowo. Ważną częścią tego procesu jest wcześniejsze sprawdzenie, czy przesyłki spełniają wszystkie wymogi celne dotyczące transportu z i do Wielkiej Brytanii, aby zapobiec nieprzewidzianym zatrzymaniom w punktach celnych. W szczególności, kompletność i jakość dokumentów celnych jest podstawowym warunkiem wstępnym przetwarzania przesyłek. Bezpieczne i sprawne funkcjonowanie sieci ma przecież ogromne znaczenie dla nas i naszych klientów.

Właściwe przygotowanie jest kluczowe

W celu znalezienia idealnego rozwiązania dla Państwa przesyłek, bardzo ważne jest, abyście Państwo dokonali dokładnych przygotowań. Oto lista najważniejszych zadań, które należy wykonać, aby wesprzeć nas w sprawnej realizacji zlecenia:

 • Wnioskowanie o numer EORI (Economic Operator Registration Identification) w kraju, w którym chce się prowadzić działalność celną.

  O brytyjski numer EORI można ubiegać się za pośrednictwem poniższego linku: Kliknij tutaj, aby natychmiast złożyć wniosek o przyznanie numeru EORI online.
 • O numer EORI UE można ubiegać się za pośrednictwem odpowiednich lokalnych stron internetowych służb celnych.
 • Stwórz fakturę handlową zawierającą wszystkie istotne informacje celne. Prosimy o przesłanie jej z wyprzedzeniem do lokalnego oddziału firmy DACHSER, który sprawdzi ją za Państwa.
 • Uzgodnij Incoterms z partnerem handlowym. Wszystkie istotne informacje na temat Incoterms można znaleźć tutaj.
 • Znajdź tutaj kod TARIC.
 • Znajdź tutaj numer taryfy towarowej w Wielkiej Brytanii.
 • Prześlij nam dane kontaktowe Państwa klienta (importera) w kraju docelowym, w tym jego nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, abyśmy mogli wyjaśnić z nim odprawy celne.
 • Wyjaśnij ze swoim klientem (importerem) w Wielkiej Brytanii, czy należy zastosować procedurę zgłoszenia uproszczonego (Wpis do Ewidencji Zgłaszającego, EIDR) i czy klient posiada własny rachunek odroczony.
 • Używaj wyłącznie materiałów opakowaniowych, które spełniają normę ISPM 15. Odpowiednie informacje można znaleźć tutaj.
 • Przestrzegaj szczególnych wymagań dotyczących etykietowania niektórych produktów. Odpowiednie informacje można znaleźć tutaj.
 • Porozmawiaj z konsultantem podatkowym na temat wymogów podatkowych w kraju wyjazdu/przeznaczenia. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadku korzystania z warunków wysyłki DDP i EXW.
Uwaga: Bez odpowiedniego upoważnienia nie możemy obsłużyć Państwa odpraw celnych.

Abyśmy mogli prawidłowo przeprowadzić procedury celne w zakresie importu i eksportu w Państwa imieniu, potrzebujemy odpowiedniego upoważnienia do reprezentacji celnej (CRA) lub pełnomocnictwa (POA). Upoważnienie to tworzy podstawę prawną, która pozwala nam działać w Państwa imieniu w kontaktach z lokalnymi organami celnymi (reprezentacja ta odbywa się na Państwa koszt).

Uwaga: Aby zapobiec opóźnieniom w tranzycie, potrzebujemy Państwa CRA/POA zanim zaakceptujemy przesyłkę. Odpowiednie formularze można otrzymać w oddziale firmy DACHSER.

Wcześniejsza kontrola pomaga zabezpieczyć przepływ Państwa towarów

Dla wszystkich przesyłek sprawdzamy kompletność dokumentacji wymaganej do odprawy celnej. Zapobiega to opóźnieniom wynikającym z braku dokumentacji. Aby zabezpieczyć Państwa przesyłkę, wymagamy:

 • Następujących  dokumentów: faktury handlowej / faktury pro forma, dowodu dostawy, listy paczek
 • Sprawdzenia, czy dokumenty zawierają wszystkie niezbędne treści wymagane do przeprowadzenia odprawy celnej. Na fakturze handlowej muszą znajdować się następujące informacje: ogólne dane do faktury, numer EORI stron zaangażowanych w transakcję handlową, odbiorca/nadawca z danymi kontaktowymi, liczba i rodzaj opakowań, szczegółowy opis towarów, kod TARIC, wartość towarów, waga netto/brutto według kodu TARIC, całkowita waga netto/brutto przesyłki, liczba opakowań i kraj pochodzenia oraz waluta. Proszę upewnić się, że dane są prawidłowe. Dane muszą być zgodne z fizyczną przesyłką.
 • (W przypadku nowych klientów, dodatkowo) podania danych kontaktowych importera (nazwa, e-mail, numer telefonu); prosimy poinformować importera, że DACHSER będzie się z nimi kontaktował.
DACHSER zapewni Państwu te usługi
 • Aby zapewnić sprawny przebieg procedur celnych dla przesyłek klientów, zwracamy się do Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem o podanie wymaganych danych i dokumentów.
 • Aby móc zająć się obsługą celną dla Państwa, znacznie wzmocniliśmy nasz zespół celny, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 • Aby przygotować się na ewentualność wystąpienia poważnych zatorów na głównych trasach, z dużym wyprzedzeniem zaplanowaliśmy alternatywne trasy transportu, w tym dla przesyłek do Irlandii.
 • Wykorzystujemy nowe rozwiązania informatyczne opracowane we własnym zakresie do projektowania bezpiecznych i efektywnych struktur odpraw celnych.
 • Aby móc zarządzać dodatkowymi zadaniami związanymi z Brexitem, utworzyliśmy wewnętrzny zespół projektowy.
 • Jeśli potrzebują Państwo rozwiązań magazynowych w Wielkiej Brytanii lub UE, prosimy o kontakt z oddziałem DACHSER. W razie potrzeby możliwe jest również skorzystanie z rozwiązań dla magazynów celnych.

Poniższe linki zawierają przydatne informacje na temat głównych tematów i zadań związanych z Brexitem:

Aktualne informacje rządowe

Numery identyfikacyjne i normy międzynarodowe

Wytyczne dotyczące etykietowania i pakowania towarów

Brexit Checklist PDF (0,07 MB)
Lista kontrolna dotycząca faktury PDF (0,28 MB)