Mediaroom

Gotowi na Brexit

Nasz zespół projektowy ds. Brexitu przygotował kompleksowe rozwiązania, aby zapewnić płynność i bezpieczeństwo naszej sieci logistycznej do i z Wielkiej Brytanii.  Jednak wiele firm, które polegają na sprawnym transporcie swoich towarów , nie odrobiło jeszcze pracy domowej związanej z Brexitem. Firmy te muszą poczynić te przygotowania już teraz, jeśli chcą utrzymać zdolność operacyjną i łańcuch dostaw swoich Klientów.

Gotowi na Brexit
Gotowi na Brexit

Zegar tyka: za kilka tygodni Brexit dojdzie do skutku. Jednak przy obecnym stanie rzeczy potrzebna byłaby kryształowa kula, aby przewidzieć wynik negocjacji. I chociaż UE i Wielka Brytania ciężko pracują nad osiągnięciem rozwiązania pomimo upływu terminu, to na horyzoncie nie widać jeszcze konkretnych rezultatów. Pewne jest to, że stosunki gospodarcze między UE a Wielką Brytanią ulegną trwałej przemianie. Obecnie negocjacje nadal koncentrują się na umowie o wolnym handlu (FTA). Tymczasem inny rozważany obecnie scenariusz zakładałby zawieranie przez strony indywidualnych porozumień częściowych, które obejmowałyby różne sektory handlu z UE. Jeżeli wynikiem będzie umowa o wolnym handlu lub umowy częściowe, pozycja wyjściowa przedsiębiorstw będzie znacznie korzystniejsza niż w przypadku twardego Brexitu. Żadna z dyskutowanych obecnie opcji negocjacyjnych nie gwarantuje jednak przedsiębiorstwom płynnego handlu. Nieuchronnie pojawią się raczej przeszkody biurokratyczne, które znacznie utrudnią handel. Procedury celne doprowadzą do opóźnień w ruchu granicznym i będą miały negatywny wpływ na niezawodność łańcuchów dostaw. Ze względu na długotrwałe negocjacje między UE a Wielką Brytanią nie jest jeszcze jasne, czy dojdzie do porozumienia w sprawie obniżenia stawek celnych.

Odprawy celne muszą być uporządkowane przed wysyłką

Dwa lata temu powołaliśmy zespół projektowy ds. Brexitu, posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do zapewnienia bezpiecznego przepływu towarów naszych klientów z i do Wielkiej Brytanii od 2021 roku. Ze względu na niepewny postęp rozmów, nasz zespół ekspertów musiał opracować odpowiednie koncepcje i rozwiązania. Ich celem było zapewnienie sprawnego transportu towarów niezależnie od wyniku politycznego, obejmującego warianty  zarówno twardego, jak i miękkiego Brexitu. Zwiększyliśmy również personel naszych zespołów celnych, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, aby móc zająć się wszystkimi dodatkowymi zadaniami, które będą związane z odprawą celną. Ponadto stworzyliśmy nowe rozwiązania informatyczne, które pozwalają naszym klientom na bezpieczne i efektywne zarządzanie procedurami celnymi. Jednak aktywny udział naszych klientów jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpiecznej i maksymalnie wydajnej obsługi procesów celnych. Tylko działając wspólnie możemy zoptymalizować nasze wysiłki i spełnić wszystkie wymogi celne tak, aby przesyłki sieciowe mogły być transportowane bezproblemowo. Ważną częścią tego procesu jest wcześniejsze sprawdzenie, czy przesyłki spełniają wszystkie wymogi celne dotyczące transportu z i do Wielkiej Brytanii, aby zapobiec nieprzewidzianym zatrzymaniom w punktach celnych. Bezpieczne i sprawne funkcjonowanie sieci ma przecież ogromne znaczenie dla nas i naszych klientów.

Właściwe przygotowanie jest kluczowe

W celu znalezienia idealnego rozwiązania dla Państwa przesyłek, bardzo ważne jest, abyście Państwo dokonali dokładnych przygotowań. Oto lista najważniejszych zadań, które należy wykonać, aby wesprzeć nas w sprawnej realizacji zlecenia:

 • Wnioskowanie o numer EORI (Economic Operator Registration Identification) w kraju, w którym chce się prowadzić działalność celną.

  O brytyjski numer EORI można ubiegać się za pośrednictwem poniższego linku: Kliknij tutaj, aby natychmiast złożyć wniosek o przyznanie numeru EORI online.
 • O numer EORI UE można ubiegać się za pośrednictwem odpowiednich lokalnych stron internetowych służb celnych.
 • Stwórz fakturę handlową zawierającą wszystkie istotne informacje celne. Prosimy o przesłanie jej z wyprzedzeniem do lokalnego oddziału firmy DACHSER, który sprawdzi ją za Państwa.
 • Uzgodnij Incoterms z partnerem handlowym. Wszystkie istotne informacje na temat Incoterms można znaleźć tutaj.
 • Znajdź tutaj kod TARIC.
 • Znajdź tutaj numer taryfy towarowej w Wielkiej Brytanii.
 • Prześlij nam dane kontaktowe Państwa klienta (importera) w kraju docelowym, w tym jego nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, abyśmy mogli wyjaśnić z nim odprawy celne.
 • Wyjaśnij ze swoim klientem (importerem) w Wielkiej Brytanii, czy należy zastosować procedurę zgłoszenia uproszczonego (Wpis do Ewidencji Zgłaszającego, EIDR) i czy klient posiada własny rachunek odroczony.
 • Używaj wyłącznie materiałów opakowaniowych, które spełniają normę ISPM 15. Odpowiednie informacje można znaleźć tutaj.
 • Przestrzegaj szczególnych wymagań dotyczących etykietowania niektórych produktów. Odpowiednie informacje można znaleźć tutaj.
 • Porozmawiaj z konsultantem podatkowym na temat wymogów podatkowych w kraju wyjazdu/przeznaczenia. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadku korzystania z warunków wysyłki DDP i EXW.
Uwaga: Bez odpowiedniego upoważnienia nie możemy obsłużyć Państwa odpraw celnych.

Abyśmy mogli prawidłowo przeprowadzić procedury celne w zakresie importu i eksportu w Państwa imieniu, potrzebujemy odpowiedniego upoważnienia do reprezentacji celnej (CRA) lub pełnomocnictwa (POA). Upoważnienie to tworzy podstawę prawną, która pozwala nam działać w Państwa imieniu w kontaktach z lokalnymi organami celnymi (reprezentacja ta odbywa się na Państwa koszt).

Uwaga: Aby zapobiec opóźnieniom w tranzycie, prosimy o wysłanie do 1 stycznia 2021 r. swojego CRA/POA. Odpowiednie formularze można otrzymać w oddziale firmy DACHSER.

Wcześniejsza kontrola pomaga zabezpieczyć przepływ Państwa towarów

Dla wszystkich przesyłek sprawdzamy kompletność dokumentacji wymaganej do odprawy celnej. Zapobiega to opóźnieniom wynikającym z braku dokumentacji. Aby zabezpieczyć Państwa przesyłkę, wymagamy:

 • Następujących  dokumentów: faktury handlowej / faktury pro forma, dowodu dostawy, listy paczek
 • Sprawdzenia, czy dokumenty zawierają wszystkie niezbędne treści wymagane do przeprowadzenia odprawy celnej.
 • (W przypadku nowych klientów, dodatkowo) podania danych kontaktowych importera (nazwa, e-mail, numer telefonu); prosimy poinformować importera, że DACHSER będzie się z nimi kontaktował.
DACHSER zapewni Państwu te usługi
 • Aby zapewnić sprawny przebieg procedur celnych dla przesyłek klientów, zwracamy się do Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem o podanie wymaganych danych i dokumentów.
 • Aby móc zająć się obsługą celną dla Państwa, znacznie wzmocniliśmy nasz zespół celny, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 • Aby przygotować się na ewentualność wystąpienia poważnych zatorów na głównych trasach, z dużym wyprzedzeniem zaplanowaliśmy alternatywne trasy transportu, w tym dla przesyłek do Irlandii.
 • Wykorzystujemy nowe rozwiązania informatyczne opracowane we własnym zakresie do projektowania bezpiecznych i efektywnych struktur odpraw celnych.
 • Aby móc zarządzać dodatkowymi zadaniami związanymi z Brexitem, utworzyliśmy wewnętrzny zespół projektowy.
 • Jeśli potrzebują Państwo rozwiązań magazynowych w Wielkiej Brytanii lub UE, prosimy o kontakt z oddziałem DACHSER. W razie potrzeby możliwe jest również skorzystanie z rozwiązań dla magazynów celnych.

Poniższe linki zawierają przydatne informacje na temat głównych tematów i zadań związanych z Brexitem:

Aktualne informacje rządowe

Numery identyfikacyjne i normy międzynarodowe

Wytyczne dotyczące etykietowania i pakowania towarów

Brexit Checklist PDF (0,07 MB)